Concurs - Intelegi mai mult

Regulamentul concursului "Intelegi mai mult"

1. Organizator: 1.1. Concursul “Intelegi mai mult” este organizat de SC Poligraf SRL pe site-ul www.cotidianul.ro. 2. Perioada de desfasurare: 2.1. Concursul se desfasoara in perioada 29 iunie- 15 iulie, de luni pana sambata. 3. Drept de participare: 3.1. La acest concurs este inscris automat orice utilizator, daca indeplineste simultan urmatoarele conditii: 3.1.1. sa fie autentificat (logat) pe forumul site-ului; daca nu esti inscris in site-ul www.cotidianul.ro poti sa te inscrii chiar acum 3.1.2. Sa fi implinit 18 ani 3.1.3. Datele personale sa fie corect completate la inscrierea in forum; 3.1.4. sa posteze, in sectiunea speciala dedicata concursului, un comentariu la unul dintre articolele editiei electronice a ziarului Cotidianul, in perioada 29- 15 iulie 2005. 3.2. Pentru a participa la concurs utilizatorii trebuie sa furnizeze date reale la inregistrare. Utilizatorii deja inscrisi isi pot completa datele de inscriere. 3.3. Daca nu este posibila identificarea cu certitudine a castigatorului sau sunt descoperite neconcordante cu realitatea in momentul alegerii acestuia, organizatorul isi rezerva dreptul de a-l descalifica si de a desemna un alt castigator. 3.4. Nu au drept de participare la acest concurs angajatii firmei organizatoare, ai colaboratorilor implicati in prestarea de servicii conexe, rudele de gradul I (copii si parinti), sotii/sotiile acestora. 4. Temeiul legal 4.1. Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 (art. 48-56). 4.2. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului. 5. Mecanism: 5.1. In fiecare zi, utilizatorii care vor sa participe la concurs posteaza comentarii la articolele editiei corespunzatoare zilei respective, in sectiunea dedicata concursului de pe forumul site-ului. 5.2. Juriul care selecteaza comentariul castigator este alcatuit din 5 membri, ziaristi si colaboratori ai redactiei Cotidianul. In fiecare zi, juriul va avea o alta componenta si va fi coordonat de catre responsabilul de numar. 5.3. Criteriile principale care vor fi urmarite de juriu sunt: acuratetea rationamentelor, stil, corectitudinea exprimarii, logica argumentarii si relevanta comentariului fata de articolul la care a fost postat 5.4. Castigatorul este anuntat pe site la ora 12.00 a zilei urmatoare (castigatorul pentru editia de sambata va fi anuntat luni). Castgatorii fi contactati de catre redactia Cotidianul si se va conveni de comun acord modalitatea de intrare in posesia premiilor. 5.5. Comentariul selectat va fi publicat pe site, in sectiunea dedicata concursului, in ziua urmatoare postarii lui (comentariul pentru editia de sambata va fi publicat pe site luni). 5.6. Juriul Cotidianul poate lua decizia de a nu acorda premiul zilnic, in situatia in care nici unul dintre comentariile postate in ziua respectiva nu intruneste voturi suficiente. 5.7. Premiile neacordate in zilele declarate fara castigator se reporteaza, iar perioada de concurs se prelungeste cu numarul corespunzator de zile. 6. Premii: 6.1. In fiecare zi, de luni pina simbata, in perioada de desfasurare a concursului, se acorda pentru un comentariu selectat de catre juriul Cotidianul, un Memory Stick, 256M. 6.2. Se acorda un numar total de 15 de premii. 6.3. Premiile vor fi inminate cistigatorilor sau reprezentantilor acestora, imputerniciti special, pe baza unui act de identitate. 6.4. Organizatorul se obliga ca la ridicarea premiilor sa furnizeze cistigatorilor produsele insotite de toate documentele menite a asigura, potrivit legii, informarea utilizatorilor in mod complet, corect si precis, cu privire la caracteristicile lor esentiale, la principalele caracteristici tehnice, modul de utilizare, manipulare, conservare si pastrare precum si cu documentele care atesta garantia oferita de producator ori distribuitor. 6.5. Garantia produselor oferite drept premiu va fi acordata de catre producatorul, respectiv distribuitorul acestor produse, conform reglementarilor in vigoare si conform conditiilor de garantie acordate de producator sau distribuitor in mod obisnuit. In privinta garantiei ori a conformitatii premiilor cu orice standarde de calitate sau de conformitate, organizatorii nu isi asuma nici un fel de raspundere ori obligatii, orice cereri sau plingeri in legatura cu acestea, dupa predarea premiului, urmind a fi adresate exclusiv producatorului ori distribuitorului respectivelor produse. 6.6. Cistigatorii nu pot opta pentru preschimbarea premiilor in bani sau in alte produse. 6.7. Castigatorii trebuie sa revendice premiile in termen de 30 de zile de la data la care se considera ca au fost informati despre castigarea premiului. Neridicarea premiului in temenul mentionat se considere renuntare la premiu si are drept consecinta stingerea oricaror obligatii in sarcina organizatorului de a preda premiul catre cistigator. 7. Prelucrarea datelor personale 7.1. Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001. 7.2. Prin completarea datelor personale pe site, participantii sunt de acord sa fie inclusi in baza de date a organizatorului. 7.3. Scopurile constituirii acesteia sunt: - desemnarea cistigatorului zilnic al concursului; - realizarea de rapoarte statistice cu privire la utilizatorii site-ului; - informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare), cu privire la promotiile Cotidianul sau alte actiuni editoriale si de marketing desfasurate in viitor de catre Cotidianul si de partenerii sai agreati. 7.4. Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei, scriind pe adresa Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I, nr. 34 – 36, Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al SC Poligraf SRL si a partenerilor agreati. 7.5 La cererea participantilor, adresata in scris, Organizatorul se obliga: - sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu datele sale personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an; - sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; - sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. 8. Dispozitii finale: 8.1. Inscrierea in aceast concurs inseamna pentru participanti aderarea neconditionata si irevocabila la termenii si conditiile de participare prevazuti de prezentul regulament. 8.2. In cazul nerespectarii prezentului regulament, premiul castigat nu se va acorda. 8.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sub conditia de a publica respectivele modificari pe site-ul www.cotidianul.ro. Toate modificarile isi produc efectele din momentul postarii lor pe site. Cotidianul

Știri Atheneum: