negativul tăcerii

negativul tăcerii

...febră de gînduri în despicătura dimineţilor negură intraductibilă ca o frivolitate şi tu mulţimea lacrimei în difracţia urmelor într-o baltă de lucruri atît de rău dispărut...

Cenaclu Literar: