ROMÂNIA - EVENIMENT CULTURAL NAŢIONAL

"Stalinism pentru Eternitate - O istorie politica a comunismului romanesc"
de Vladimir Tismăneanu

în acest final de primăvară 2005, în librăriile româneşti, dar şi din numeroase librării-Internet, poate fi achiziţionat - în versiune românească - volumul "Stalinism pentru Eternitate - O istorie politică a comunismului românesc" de Vladimir Tismăneanu.

Apărută mai întâi în SUA, la University of California Press, 2003, cu titlul "Stalinism for All Seasons: A Political History of Romanian Communism", această masterpiece - a prestigiosului filosof în ştiinţe politice, fondator al Şcolii româneşti de politologie modernă, scriitorul şi profesorul american de origine română, Vladimir Tismaneanu - a fost editată / în versiune românească / în acestă lună Mai 2005 de, poate în acest prezent, cea mai mare şi importantă editură românească, editura ieşeană "Polirom".

Această capodoperă a politologiei moderne (carte a cărei elaborare informală, cât şi formală s-a petrecut în 27 de ani, 1974-2001, după cum declară însuşi autorul ei, în capitolul "Mulţumiri" / pag.17) este deja un bestseller al editurii "Polirom", iar lansarea ei oficială va avea loc la Târgul internaţional de carte "Bookarest-2005", în prima decadă a lunii Iunie 2005, la Bucureşti.

Traducerea în româneşte, Cristina Petrescu şi Dragoş Petrescu. Postfaţa îi aparţine lui Mircea Mihăieş.

*

Pe supracoperta I-a a acestei superbe ediţii hard-cover se poate citi aprecierea dată cărţii de reputatul om politic american Zbigniew Brzezinski (fost Naţional Security Advisor al SUA şi autor al celebrelor cărţi "The Soviet Bloc" şi "The Grand Failure"): "O ‘deconstrucţie' pătrunzătoare şi inspirată a unui atât de insolit rezultat al epocii staliniste."

*

Iar pe supracoperta IV a acestei ediţii hard-cover, cititorul poate afla opinia unor importante personalităţi culturale române şi americane despre această lucrare de referinţă în politologia actulă, world-wide. Iată câteva dintre aceste opinii:

"O îmbinare de rigoare ştiinţifică, mânie şi durere, ‘Stalinism pentru eternitate' lămureşte dificultăţile României de a deveni o ţară normală."

(David Pryce-Jones, Times Literary Supplement)

*

"O explorare pasionantă a mecanismelor minţii totalitare şi o poveste tragică a coruperii idealismului de către puterea nemiloasă. Războiul Rece poate că s-a încheiat, însă conflictele descrise aici într-un mod fascinant conţin adevăruri universale şi de actualitate."

(Andrei Codrescu)

*

"Vladimir Tismăneanu este un Marcel Proust al comunismului românesc."

(Mircea Cărtărescu)

*

"'Stalinism for All Seasons'? — indubitabil, o masterpiece a politologiei moderne. ‘Istoria comunismului romanesc'? - doar cazul particular prin care ni se descoperă întru adevăr viu anatomia şi funcţiile sinistrului comunism planetar.
Şi, cu fin sau amar umor, retrăind un trecut-prezent de neuitat, Vladimir Tismăneanu ne dăruieste un politologic roman de înaltă ţinută morală. Vital pentru vindecarea României. Citeşti o carte pentru eternitate."


(Leonard Oprea)

*

"Stalinism pentru Eternitate - O istorie politică a comunismului românesc"
de Vladimir Tismăneanu

Cuprins:
De ce o istorie a comunismului românesc? • înţelegerea stalinismului naţional. Moştenirea socialismului ceauşist • O sectă mesianică. Partidul Comunist Român în ilegalitate, 1921-1944 • Stalinismul dezlănţuit, 1948-1956 • Undele de şoc ale Congresului al XX-lea al P.C.U.S., 1957-1960 • Comunismul dinastic al lui Ceauşescu, 1965-1989 • Viaţa de apoi a P.C.R. Ce s-a întâmplat cu membrii de partid? 1989-2000

*
Din presa naţională românească,
despre "Stalinism pentru Eternitate - O istorie politică a comunismului românesc"
de Vladimir Tismăneanu

"Relaţia mea cu cultura politică a comunismului a fost iniţial una de distanţare ironică. Nu ascund că am fost influenţat de faptul că, atunci când aveam şapte-opt ani, în 1958-1959, am trăit clipele cumplite legate de anchetarea tatălui meu la Comisia Controlului de Partid. în 1960, Leonte Tismâneanu, veteran al brigăzilor internaţionale din Spania, omul care-şi pierduse braţul drept în războiul civil spaniol, a fost exclus din partid de colegii şi prietenii de la Editura Politică, unde fusese director adjunct din 1948, când revenise cu mama şi cele două surori din exilul politic moscovit. Deşi un leninist convins, tatăl meu se făcuse vinovat de ceea ce jargonul comunist numea «fracţionism», adică discuţii particulare despre «erorile» conducerii PMR."

(Vladimir TISMĂNEANU, interviu cu Emilia CHISCOP, în Suplimentul de Cultură al editurii ‚Polirom', Iaşi, 30 aprilie 2005)

*

"Rodul a douăzeci şi cinci de ani de reflecţie pe marginea comunismului românesc, volumul lui Vladimir Tismăneanu este sortit clasicizării: cea mai profundă şi bine informată istorie a sectei iluminate bolşevice din România de la origini până azi, cartea de faţă e o veritabilă capodoperă."

(Mircea MIHĂIEŞ, în Cotidianul, 14 mai 2005)

*

Despre VLADIMIR TISMĂNEANU:
Vladimir Tismaneanu este profesor de ştiinţe politice la University of Maryland, College Park, SUA, director al Center for the Study of Post-Communist Societies al aceleiaşi universităţi şi editorul revistei East European Politics and Societies. Printre cele mai recente lucrări ale sale se numără "Between Past and Future: The Revolutions of 1989 and Their Aftermath" (coordonată impreuna cu Sorin Antohi; Central European University Press), "Fantasies of Salvation: Democracy, Nationalism and Myth in Post-Communist Europe" (1998; în traducere românească, "Fantasmele salvării. Democraţie, naţionalism şi mit în Europa post-comunistă", Polirom, 1999). Articolele şi studiile sale au apărut în numeroase ziare şi reviste, printre care New York Times, Washington Post, Common Knowledge, The New Republic, Partisan Review, Gazeta Wyborcza, Sfera Politicii, 22. Volumul "Revoluţiile din 1989. între trecut şi viitor" (Polirom, 1999) a primit premiul revistei Sfera politicii pentru cea mai bună traducere românească din domeniu. Premiul Fundaţiei Culturale Române (2001) şi premiul "Ion I.C. Bratianu" (2001) pentru contribuţii la promovarea ideilor liberale. Alte lucrări publicate la Editura Polirom: "Balul mascat. Un dialog cu Mircea Mihăieş" (1996), "Mizeria utopiei. Criza ideologiei marxiste în Europa răsăriteană" (1997), "Reinventarea politicului. Europa răsăriteană de la Stalin la Havel" (1997), "Vecinii lui Franz Kafka/The Neighbors of Franz Kafka" (ediţie bilingvă, impreuna cu Mircea Mihăieş; 1998), "încet spre Europa. Vladimir Tismăneanu în dialog cu Mircea Mihăieş" (2000), "Spectrele Europei Centrale" (2001), "Scrisori din Washington" (2002), "Ghilotina de scrum" (2002), "Schelete în dulap" (în dialog cu Mircea Mihăieş, 2004) şi "Stalinism pentru eternitate. O istorie politică a comunismului românesc" (2005).

Știri Atheneum: