'Scriitori despre scriitor'

Opinii despre lista celor 20 de oameni de litere propuşi a fi traduşi cu sprijinul ICR

Institutul Cultural Român (ICR) a demarat, recent, un program de traducere a unor autori români în limbi de circulaţie internaţională, un juriu de specialitate alegând astfel 20 de nume din alte 300 propuse de Institut.

În urma selecţiei, urmează ca, în acest an să fie traduşi cu câte o lucrare sau antologie de proză, poezie, critică literară, eseu, memorialistică sau dramaturgie: Gabriela Adameşteanu, Daniel Bănulescu, M. Blecher, Mircea Cărtărescu, Petre Cimpoeşiu, Lena Constante, Gheorghe Crăciun, Filip Florian, Ioan Groşan, Florina Ilis, Mircea Ivănescu, Nicolae Manolescu, Ion Mureşan, Constantin Noica, Răzvan Petrescu, Andrei Pleşu, Ioan Es. Pop, Nicolae Steinhardt, Stelian Tănase, Ion Vartic.

Juriul care a realizat această selecţie a fost format din Mircea Martin (preşedinte), Dan C. Mihăilescu, Marius Chivu, Luminiţa Marcu, Alexandru Cistelecan, Liviu Ciocârlie, Daniel Cristea Enache - membri.

Rompres a solicitat o serie de opinii unor oameni de litere români în legătură cu această listă.

Eugen Simion, critic literar, preşedintele Academiei Române: 'Unii dintre cei citaţi pe listă meritau, alţii vor avea un ecou nul în străinătate. Este neserios să faci o listă din care să lipsească Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Leonid Dimov, Marin Preda, Nicolae Breban, Fănuş Neagu şi atâţia alţii. La noi, listele sunt 'prieteneşti'. Le urez succes răsunător în străinătate'.

Horia Gârbea, dramaturg, preşedintele Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti: 'Lista este una acceptabilă, dar foarte scurtă. Problema a fost una de procedură şi cred că juriul ar fi trebuit să aibă libertatea de a propune, dincolo de cele circa 300 de nume existente, altele proprii. Majoritatea celor 20 de nume propuse şi competenţa juriului ne pun la adăpost de vreo suspiciune, atât în ceea ce priveşte greşelile, cât şi în evitarea lipsei de criterii. Nimeni nu ne dă însă certitudinea că, odată traduse, aceste lucrări vor avea succesul scontat în rândul publicului cititor occidental. Sunt întristat pentru faptul că dramaturgia este slab reprezentată pe liste, critica noastră fiind mai puţin receptivă la acest gen literar'.

Ştefan Agopian, scriitor: 'Dacă eram în juriu aş fi ales la fel. Sunt scriitori foarte buni, juriul asemenea. Se poate însă pune problema dacă 'Orbitor' a lui Mircea Cărtărescu mai trebuia propusă spre traducere, dat fiind faptul că ea a fost tradusă în mai multe limbi. Eu cred că trebuia să prezinte altă carte. Nichita a fost tradus cu vârf şi îndesat, dar cred că Radu Aldulescu, un romancier foarte bun, la fel ca şi Ţoiu şi Bălăiţă ar fi meritat să se regăsească pe listă. Chiar şi Black Hair a fost tradus dar prost. S-a mers pe ideea de oameni tineri, ceea ce este foarte bine, pentru că în Occident sunt căutaţi'.

Florin Iaru, poet, gazetar: 'Nu consider lista bună în primul rând pentru că aceia care au ales nu s-au uitat la ceea ce s-a tradus. Cu toată admiraţia pentru Nicolae Manolescu eu nu aş fi ales teme. Aş fi lăsat locul altcuiva pentru că volumul nu este reprezentat pentru critică, ci mai degrabă pentru proză. La fel, Cărtărescu, Pleşu, Ioan Mureş, Crăciun au fost traduşi deja. Noica era bun de tradus în anii '40 şi nu în prezent. Ştefan Agopian lipseşte dar eu îl consider cel mai mare romancier român contemporan, cu un mare succes literar la publicul străin. Sper ca Florina Ilis să-şi găsească un traducător pe măsură. Statul, ICR, ar trebui să cultive traducătorii străini, să-i aducă în România, încă de pe băncile facultăţii pentru a se familiariza cu literatura română contemporană'.

Aura Christi, poet, gazetar: 'Este o listă interesantă. Cele 20 de personalităţi desemnate au avut un imens succes. Mă miră că printre aceştia nu se află autori la fel de buni dintre scriitorii vii pe care-i avem azi precum Nicolae Breban sau alţi tineri scriitori care reprezintă cultura vie actuală. Mirarea mea în ceea ce-l priveşte pe Breban vine nu doar din valoarea indiscutabilă a acestui mare scriitor, cât mai ales din faptul că el a fost publicat foarte mult în străinătate, dacă ar fi să amintesc doar volumele apărute la Editura Flamarion. E o mare nedreptate că un asemenea scriitor nu figurează în acea listă, de fapt pierde ICR, în nici un caz Breban'.

Elena Vlădăreanu, poet, jurnalist: 'Nu mă oftic că nu sunt pe listă. Felul în care s-a făcut selecţia a fost OK, juriul a fost ales obiectiv, fiind format din oameni de vârste şi gusturi diferite, ceea ce mă face să cred că jurizarea a fost una serioasă. Lipsesc foarte mulţi dintre scriitorii tineri, în afară de Florina Ilis şi Filip Florian nu văd alte lume, precum acela al lui Radu Pavel Gheo, de pildă. Mie mi se pare că pe liste trebuiau să facă parte şi Angela Marinescu, Marta Petreu, Ruxandra Cesereanu ori Daniel Bănulescu, acesta din urmă cu poezie şi nu cu teatru, unde e slab'.

Bucureşti, 14 mar /Rompres/

Știri Atheneum: