sistemul poeziei din noi

sistemul poeziei din noi

lumina pleacă după tine                       nu cumva dragele mele-

ca pulberea  iscată                                ndurătoare, nu cumva

___________________________    +           ____________________________    =

gîndul cu cît mai adiere                         norocul să-nvăluie cernutele

cu-atît mai aşternute taine                    păduri de munţii înserării

 

 

    arcuitele tăceri ce rîurau în

= ______________________

   murmur doar

 

 

 

                                                                                       Lacrima Maicii Domnului

                                                                                                    pe masă

 şi în rostogolirea urmelor ivite, fie                                                    (ca dar)

 ______________________________________      +     ________________________________        +

 structura nopţii numărînd cu sfintele-i                  - nălţare aleasă păcatului ce sunt

 cuvinte, clipele pe rînd

 

 

 + necunoscutul C(în variantele luminii lui)    =

 

 

 

   volute, mari volute, cu totul şi

   cu totul din cuvinte cum lumea mea

   săracă de-a putea

=_________________________________________

   prigorie să fie cum timpul după ploaie

   miroase a nisip în mîna ta - iubite

 

 

   Să se rezolve:

   - Sistemul poeziei din noi cu termen necunoscut C + variantele luminii lui,

     ordonind matematic sistemul apoi să se reprezinte grafic

     ştiind că:

    - prima rădăcină este diferită în asemănare;

    - a doua rădăcină - cuvîntul -

      este reciproca valabilă

      dacă şi numai dacă

      se va naşte altfel din ou

      - lacrima pămîntului - pasărea

 

 

     Să se afle:

     - cealaltă rădăcină, punînd în paranteză răspunsul

 

    De-acum aveţi la dispoziţie - timpul -

 

 

 

 

 

   Răspuns:

 

  X(1)   =    lacrima pămîntului - pasărea

  X(2)   =    pasărea pămîntului - lacrima

  y(1)    =   pămîntul păsării - lacrima

  Y(2)    =   pămîntul lacrimei - pasărea

  C(1)    =   lacrima păsării - pămîntul

  C(2)    =   pasărea lacrimei - pămîntul

 

   şi toate în reprezentare grafică la infinitul mare - sunt

   de-ar trebui să zugrăvesc uitarea noastra pe fîntîna vremii

   de-ar trebuiiii...

 

 

        m-aş face mare cerc

        şi-n el un altul

        şi mai departe mîna mea

        săgeată roşie curgînd...

 

 

 

 

Cenaclu Literar: