Studiu dedicat filosofului Constantin Rădulescu-Motru

O amplă lucrare dedicată prestigiosului filosof român Constantin Rădulescu-Motru a apărut la Editura Albatros. Volumul - al treilea din studiul realizat de prof. univ. Constantin Schifirneţ de la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti -, se referă la anii 1940-1957 din viaţa filosofului.

Autorul lucrării prezintă informaţii inedite despre personalitatea marelui gânditor, precum şi fundamentele teoriei referitoare la personalismul energetic.

Publicistica filosofului apărută în timpul războiului este analizată de autor în detaliu, în special articolele din 'Timpul'. De asemenea, sunt prezentate informaţii şi consideraţii preţioase despre mari personalităţi ale culturii române, unele total diferite de cele cunoscute până acum: T. Maiorescu, N. Iorga, I. Petrovici, S. Mehedinţi, D. Gusti, M. Ralea, M. Sadoveanu ş.a. Cu totul interesante sunt aprecierile şi evaluările privind o serie de evenimente din istoria ţării în timpul celor două războaie mondiale, precum şi perioada de după 23 august 1944. Prof. univ. Constantin Schifirneţ inserează în volum şi o însemnare din 1946 a filosofului, care a prevăzut căderea comunismului după 50 de ani. Este descris, totodată, calvarul trăit de venerabilul filosof, rămas după exproprierea din martie 1949 fără nici un mijloc de subzistenţă.

Volumul este o frescă a istoriei filosofiei române moderne. În reconstituirea profilului filosofului şi omului public Constantin Rădulescu-Motru, autorul a plecat de la psihologia personalităţii sale, de la relaţiile sale umane şi sociale, dar a avut în vedere şi influenţa timpurilor pe care le-a traversat. Ideea care l-a călăuzit pe prof. univ. Constantin Schifirneţ în elaborarea studiului a fost legitimarea ideilor şi acţiunilor filosofului în întemeierea unui sistem filosofic şi a unor instituţii naţionale. Sunt prezentate, astfel, etapele de constituire a gândirii sale filosofice, fiind, totodată, infirmate o serie clişee despre el. Rădulescu -Motru ne apare ca un autentic gânditor, inclusiv în teoria politică, înscriindu-se alături de Eminescu şi Aurel C. Popovici în rândul fondatorilor filosofiei politice româneşti.

Știri Atheneum: