LA SFÂRŞIT DE AN - Adrian Neagu

LA SFÂRŞIT DE AN - Adrian Neagu

La sfârşit de an

începutul acestui an ne-a găsit la un nou încept de drum. Iniţiativa de a demara constituirea unei organizaţii comunitare româneşti care să fie echidistantă de orice prejudiciu a fost primită cu destul entuziasm de către mulţi români din BC. După o perioadă de dezbateri si schimburi de opinie care a durat aproape trei luni a luat fiinţă Centrul Comunitar Românesc din BC - o organizaţie deschisă tuturor celor cu rădăcini şi simţăminte româneşti, fără prejudecăţi politice, religioase, sau de orice altă natură. Un cămin deschis celor care poartă în suflet dorinţa unei comunităţi locale româneşti puternice şi active. Pentru unii această organizaţie era incă o incercare de a se realiza ceva pentru comunitatea românească din Vancouver. Pentru alţii era era intradevăr o necesitate a comunităţii noastre, o organizaţie care să ofere activităţi şi servicii necesare acestei comunităţi. Iar pentru acei care au pus umărul la activităţile Centrului Comunitar Românesc din BC a fost chiar mai mult decît atît, a fost dedicarea unei cauze în care cred pentru binele tuturor românilor ce locuiesc in această parte a lumii. Munca acestor oameni nu a fost răsplătită decât prin satisfacţia de a participa la apariţiei primei reviste de cultură si informare cu o apariţie lunară � Revista Atheneum, de a participa şi a pune în viaţă activităţi şi servicii pentru comunitate ( în funcţie de posibilitaţile şi resursele existente la acest început de drum) culminând cu satisfacţia de a se alătura celorlante organizaţii româneşti pentru a organiza primul Festival Românesc din Vancouver pentru sărbătorirea Zilei Naţionale a României unde spiritul şi simţămintele româneşti au fost mai vibrante decât totdeauna.

Dar drumul nostru nu se opreşte aici, iar acum la sfârşit de an este un moment prielnic de a analiza ceea ce ne-am propus să facem, ceea ce am reuşit să realizăm, şi ceea ce ne propunem să relizăm în continuare pentru a deservi comunitatea românească.

De aceea acum la acest sfârşit de an aş dori să mulţumesc tuturor care au fost alături de noi la acest început de drum, tuturor care sau dăruit acestei cauze şi care au făcut toate aceste realizări posibile şi tuturor care chiar şi numai cu un cuvînt de încurajare s-au alăturat obiectivelor Centrului Comunitar Românesc din BC. Sărbători Fericite şi un An Nou Fericit tuturor românilor.

La Mulţi Ani
Adrian Neagu
Centrului Comunitar Românesc din BC