Social - INVIDIA, UN FENOMEN ROMÂNESC? - Cezar Andrei

Social - INVIDIA, UN FENOMEN ROMÂNESC? - Cezar Andrei

Adam Smith, unul dintre filozofii "grei" ai sistemului capitalist de astazi, de multe ori invocat de publicatii economice moderne (cum ar fi "The Economist") , a introdus acum câtva timp (sute de ani) teoria ghidat... exclusiv pe interesul personal. Acest fenomen, lipsit de emoţii, ar ajuta la convergenţa c...tre un punct de echilibru normal şi statistic, firesc. îns..., ceea ce "simţim" ast...zi, nu este deloc asa cum a prezis Mr. Smith.

Un alt lucru foarte invocat care ne face pe noi, românii s... ne simţim "delimitaţi" de alte naţii, e zicala cu "capra vecinului". în "traducere" ar însemna c... românii sunt deosebiţi (s... nu zic inferiori) celorlalţi, datorit... unui sentiment puternic de invidie. Nu numai atât, dar, în multe exemple, românii ar "ucide capra vecinului", cheltuind energie, bani, timp, în schimb având doar o "apropiere" de bog...ţia celui întristat de moartea caprei, sau un sentiment de "înving...tor". Este asta adev...rat? Foarte multi români ar r...spunde afirmativ. Este asta o tr...s...tur... o omului în general, sau numai a românilor? Iar dac... este numai a românilor, cum a ap...rut, cum s-a format şi care a fost principala cauz...?

S... vedem ins... testul elaborat de doi profesori din Marea Britanie, Daniel Zizzo (Oxford University) şi Andrew Oswald (Warwick University), testul care pune în evidenţ... clar, in opinia mea, invidia lui homo sapiens sapiens, indiferent de locul naşterii.

Experimentele au fost f...cute pe grupuri de patru persoane care au primit sume egale de bani. Cu aceşti bani ei erau obligaţi s... joace la jocuri de noroc (pe computer). Jocurile au fost "aranjate" în culise în aşa fel încât 2 dintre cei 4 juc...tori terminau cu mai mulţi bani, iar ceilalţi 2 cu mai putini.

Acum vine partea interesant... a testului. Tuturor juc...torilor li s-a oferit posibilitatea s... cheltuie o parte din banii de la sfârşitul jocului de noroc, pentru a diminua averea celorlalţi. Deci, s... cheltuie din banii lor proprii pentru a "lovi" pe ceilalţi. Pentru a "ucide" ...1 din averea celorlalţi, trebuia s... pl...teşti între ...0.02 şi ...0.25. Deci eu, ca juc...tor, cheltui bani pentru a provoca pagube de 4 x 50 de ori mai mari. La rândul meu ştiu c... sunt supus aceluiaşi risc (ca ceilalţi s...-mi diminueze câştigul meu, cheltuind din partea lor de bani). Teoria bunului simţ şi cea a filozofiei economiei capitaliste arat... c... "jocul" se opreşte aici şi concurenţii pleac... acas... cu ce au agonisit. Omul ideal, nu ar cheltui nimic (f...r... s... câstige) pentru a face r...u altora. Rezultatul testului îns... revoc... teoria economic... şi demonstreaz... c... suntem mult mai preocupaţi de poziţia noastr... în societate decât de averea personal.... Cel mai interesant aspect al testului a fost c... pân... şi cei "bogati" cheltuiesc s...-i s...r...ceasc... mai mult pe "s...raci".

Hai s... detailez un pic procedura de testare. Au fost aleşi 116 subiecţi, în general studenţi, dar nu numai (poate c... s-a avut în vedere şi faptul c... studenţii sunt mai "nerodaţi" practic în afaceri, deci modul de gândire un pic mai "fair" faţ... de ceilalţi). Media de vârst... a fost de 25.24 ani (deviaţia standard de 5.03 ani). Vârsta minim... 18 ani, maxim... 48 ani.

Fiecare test începea cu un joc de noroc. Asta le "facilita" nişte câştiguri subiecţilor. Apoi testul continua cu "diminuarea averii celorlalţi". Partea jocului de noroc creea o distribuţie inegal... a câştigului. Situaţia general... era pe fiecare calculator. Deci toţi subiecţii erau conştienţi de sumele celorlalţi în orice moment.

în timpul jocului de noroc, dup... un criteriu arbitrar, alţi bani erau daţi unor subiecţi. Asta se f...cea cu anunţarea şi a celolalti participanţi (pe monitorul calculatorului). Cu aceasta, prima parte a testului lua sfârşit.

în cea de-a doua secţiune a testului, juc...torii pot elimina o parte a câştigului celorlalţi prin cheltuirea unei sume din ceea ce ei înşişi au câştigat, la o rat... de 2% (adic... 2... cheltuiţi pentru o pagub... de $1 la "adversar"), 5%, 10% şi chiar 25% (cheltuirea a 25... pentru o pagub... de $1). La proiectarea jocului, a fost presupus c... "taxa" de 25% e suficient de mare incât s... "sting..." orice urm... de invidie. Presupunere dovedit... fals..., la final. La inceputul celei de-a doua p...rţi a testului, subiecţii avantajaţi aveau aproximativ ...11 iar cei dezavantajaţi ...6. Ca garanţie pentru participanţii la test, regulamentul stipula c... subiecţii vor pleca acas... cu cel putin ...3. Aceast... sum... (numai dac... este cazul) va fi pl...tit... de organizatori dup... încheierea jocului. Legile jocului au fost f...cute foarte clare. Fiecare participant având o copie pe hârtie a legilor, care puteau fi de asemenea accesate în orice moment şi pe calculator. S-a accentuat în câteva rânduri c... nimeni nu poate câştiga nimic dac... doreşte s... diminueze "averile" adversarilor. S-a asigurat securitatea jucatorilor, în aşa fel încât nimeni nu ştia fizic cine este adversarul, şi nici nu putea afla. A existat şi un stagiu de "încerc...ri", ca juc...torii s... fie familiarizaţi cu jocul, stagiu cu o durat... variabil... in funcţie de cât de repede subiecţii înţelegeau legile jocului.

Rezultatele.
Diminuarea câştigurilor a fost substanţial.... Fiecare persoan... a avut o medie de 48.7% pagub... în visteria proprie, datorat... adversarilor. Mai mult, majoritatea subiectilor (62.5%) au ales s... "distrug... averile competitorilor", chiar dac... asta implica un cost din buzunarul propriu (se ştie c... cu cât ai mai mulţi bani, cu atât eşti mai bogat dupa joc, banii nu trebuiau returnaţi). Rezultatele astea confirm... de fapt importanţa invidiei contra interesului propriu pur economic. Alt rezultat important a fost c... nu exist... o corelare (aşa cum s-a crezut iniţial) între decizia de a diminua câştigurile şi câstigul acumulat. Adic... şi cei bogaţi şi cei s...raci au ales calea cheltuirii din banii proprii pentru diminuarea veniturilor adversarilor, într-un procent comparabil.

Explicatia.
Cazul celor s...raci, care aleg diminuarea averilor bogaţilor: un r...spuns ar fi spiritul de dreptate, de echilbru economic. Altul ar fi invidia. Deci omul e mai interesat de pozitia lui în societate decât de starea sa material.... Cazul celor bogati care aleg s... cheltuiasc... din averea lor ca s... diminueze economiile "am...râţilor". O posibil... cauz... ar fi c..., aşteptându-se ca averile lor s... fie diminuate de s...r...ntoci din invidie, pornesc acţiuni preventive pentru a-şi p...stra "poziţia". [text prelucrat dup... articolul iniţial al lui Daniel John Zizzo şi Andrew Oswald, profesori la universit...ţile Oxford şi respectiv Warwick din Regatul Unit al Marii Britanii]