Aventură la malul mării * Seaside Adventure

Aventură la malul mării * Seaside Adventure

Plaja era aproape pustie.
Nisipul încă fierbinte îi gâdila tălpile grăbindu-i paşii. Mai...

Plaja era aproape pustie.
Nisipul încă fierbinte îi gâdila tălpile grăbindu-i paşii. Maidanezul îl urma
tăcut la doar un metru distanţă.

Se apropie de ţărm trăgând puternic în piept aerul sărat şi umed. Hipnotizat de nemărginirea mării, se întinse pe nisipul fierbinte meditând.

Simţea briza racoroasă, venind din larg şi străbatând văzduhul. Micul tovaraş de drum se lungi la picioarele lui cu urechile pleoştite de căldură şi limba de un cot, insensibil la frumuseţile naturii.
Perechi de îndrăgostiţi se plimbau pe faleză absorbiţi de apusul sălbatic al soarelui. Razele lui palide clipoceau vesel în valurile înspumate ce se spărgeau în nisipul strălucitor.

Simţind nevoia să se întoarcă printre oameni, respiră adânc revenindu-şi din starea de euforie în care căzuse. Câinele sări pe labele dinainte gata de drum.

Poetul cuprinse avid cu privirile dansul ciudat al pescăruşilor. Ţipătul lor sfâşia gândurile lui dar, ridicând nepăsător din umerii goi, se gândi la un loc izolat capabil să-i ofere adăpost.

Sub arşiţa zilei sutele de turişti roiau în jurul halbelor de bere ca ursul la miere.

Faţa i se umplu de transpiraţie, iar mâinile şi picioarele îi provocau mâncărimi în urma atacului nocturn al miilor de ţânţari pe care-i hrănise.

Îşi aprinse o ţigară, vârându-şi picioarele în apa caldă. Fundul mării era tare, plăcut la atingerea tălpilor obosite.

Privi arogant mulţimea de corpuri goale ce se răsfăţau pe nisipul fierbinte şi mormăi ceva nedesluşit.
Îi era ciudă.

Maidanezul adulmecă aerul cald, gudurându-se pe lângă picioarele lui. Apoi scheună prelung, semn că foamea devenise insuportabilă.
Şi lui îi era foame.

Dintr-o dată toată aroganţa lui dispăru. Era doar un copil cu aere de bărbat.

Zeci de restaurante aglomerate, din care răsunau frânturi de manele şi voci gălăgioase, se întindeau de-a lungul plajei.

Ziua se scurgea încet, iar soarele torid obliga turiştii să încerce tot mai des răcoarea mării.

Mirosul de carne friptă îi gâdila nările prevestind un razboi intestinal cum nu mai avusese demult.

Cuprinse dintr-o privire plaja, căutând un loc cât mai comercial şi îşi pregăti chitara.
C
oncertul solo pe care îl oferea lumii, ori de câte ori foamea îi dădea brânci, il transforma într-un om fericit.

Îşi cânta propriile versuri pe melodii vechi şi celebre. Versurile lui făceau impresie asupra celor ce se opreau să-l asculte. Avea o voce puternică şi impunătoare.

Interpretă două melodii, apoi se opri aşteptând reacţia celor ce se adunaseră în jurul lui.

Urmară câteva momente de linişte.
- Bravo! răzbătu o voce feminină din mulţime.
Poetul nu schiţă nici un gest. Femeia se îndreptă spre el. Îl privi adânc în ochi apoi îi atinse buzele cu vârful degetelor.
- Ai o voce minunată, zise femeia, iar buzele ei se lipiră de obrazul roşu al poetului.

Un ropot de aplauze sparse tăcerea apăsatoare, iar poetul îşi plecă fruntea în pământ.

Oamenii păreau impresionaţi de prestaţia tânărului artist. În jurul lui începuse să plouă cu bancnote.
Femeia începu să se târască în genunchi adunând banii sub ochii îngroziţi ai poetului. Apoi se ridică brusc şi, luându-i mâna, îi îndesă bancnotele în palmă.

Grupul de oameni se risipise.
Îşi aprinse o ţigară zâmbind trist. Era conştient că viaţa dezordonată îi distrugea nervii şi se întreba cum putea depăşi această stare.
Se repezi în cabina telefonică din apropiere şi începu să povestească repezit peripeţiile de la malul mării.
- Spui nişte chestii care îmi dau dureri de cap, zisei eu râzând.
Chipul i se schimonosi, iar din ochii lui verzi se scurseră două lacrimi sărate ca briza mării.

~ ~ ~

SEASIDE ADVENTURE

The beach was nearly deserted. The still hot sand was tickling the soles of his feet, hasting his pace. The stray followed him quietly at but a step away.

He neared the shoreline, taking in a strong breath of humid and salty air. Mesmerized by the unending of the sea, he lay upon the warm sand, meditating.

Feeling the cool breeze, reaching him from afar, across the sky. His little companion sat at his feet with his ears saggy from the heat and his tongue sticking out, ignorant to the beauties of nature.
In love couples strolled the cliff, taken by the wild sunset. Its pale rays sparkled happily in the foamy waves the broke against the glittering sand.

Feeling the urge to come back to society he took a deep breath, coming back from the euphoric mood he had fallen in. The dog jumped up from it"s feet, ready for the road.

Vlad looked insatiably the eerie dance of the seagulls. Their squall tore through his thoughts but, shrugging his bare shoulders without care, he thought of an remote place capable of offering him shelter.

In the heat, hundreds of tourists swarmed around the pints of beer like bears around honey.

His face was covered with sweat and his hands and feet itched from the nocturnal attack of the thousands of mosquitoes he had fed the night before.

He lit up a cigarette, dipping his feet in the warm water. The bottom of the sea was firm, pleasant to the touch of his warm feet. He arrogantly watched the multitude of naked bodies that indulged themselves on the hot sand and grumbled something.

And he felt spite.

The stray sniffed the warm air cosing up to his feet. Then it let out a long howl, letting him know that it"s hunger had became unbearable.
He was hungry also.

Suddenly, his arrogance was gone. He was but a make-believe man boy.

A lot of crowded restaurants, from which music and loud voices could be heard, were spread along the beach. The day passed slowly and the hot sun forced the tourists to try the chill of the sea more and more often.

The smell of barbequed meat tickled his nostrils, foretelling an intestinal war as he hadn"t experienced in a while.
He gazed at the beach , looking for an appropriate place and he got his guitar ready.

The solo concert that he offered the world every time the hunger would strive made him a happy man.

He sang his own lyrics on the chords of old, famous songs. His lyrics made an impression on the people that stopped to listen to him. His voice was strong and imposing.

He played two songs and then stopped to see the reaction of the people that gathered around him.

Then followed a few moments of silence.
-Good work!, a female voice was heard.
The artist didn"t even flinch. The woman walked towards him. She looked deep into his eyes and then touched his lips with her fingertips.
-You have a wonderful voice, the woman said, and her lips touched the man"s red cheek.

Applause broke the heavy silence and the poet bowed his head.
The people seemed impressed with the young artist"s show. Banknotes started falling around him.

The woman started crawling on her knees, picking up the money while the poet stared terrified at her. Then she suddenly got up and, taking his arm, shoved the notes in his hand.

The crowd had scattered.

He lit a cigarette, bitterly smiling. He was perfectly aware of the negative effect his lifestyle had on his nerves. He wondered how he could overcome this state of being.

He rushed into the nearest phone booth and began to hastily tell his stories of the seaside adventure.

-Your stories give me a headache, I said laughing.
His face expression changed and from his green eyes gave birth to a couple of tears salty as the sea water.

Cenaclu Literar: