Debut editorial Carmen BOTOŞARU

Colegei noastre de redacţie i-a apărut primul volum de proză la Editura MUZEUL LITERATURII ROMÂNE

Războiul de ţesut poveşti este cartea unei prozatoare atente la mediile sociale marginalizate, pe care le redă fără sentimentalisme ori prejudecăţi, uneori cu duritate, alteori cu duioşie sau umor.
Simţul culorii, prospeţimea şi naturaleţea fac parte din urzeala narativă a acestui debut.

(Editorul)

Știri Atheneum: