Noutăţi de la Editura POLIROM

Eveniment editorial

 

N. Steinhardt -

Opere complete 

La aproape o sută de ani de la naşterea lui N. Steinhardt şi la două decenii de la moartea sa, Polirom editează împreună cu Mănăstirea „Sfînta Ana" Rohia integrala operei cărturarului. • Seria de autor însumează operele lui Steinhardt, atît cele de dinaintea intrării în monahism, cît şi cele de după această dată, şi cuprinde peste 20 de volume. • Noile ediţii, cartonate, îngrijite de specialişti în opera lui Steinhardt, vor beneficia de o prezentare grafică de excepţie şi de studii introductive consistente.

 

În curînd, primele cinci volume ale noii serii vor putea fi găsite în librării. Între acestea se numără tomul masiv de publicistică steinhardtiană interbelică intitulat Articole burgheze, editat de Viorica Nişcov, dar şi un CD audio distribuit împreună cu volumul de predici îngrijit de Ştefan Iloaie, Dăruind vei dobîndi. Cuvinte de credinţă, cu Predica la Duminica Ortodoxiei.

 

Seria de autor va cuprinde atît operele de tinereţe (începînd cu articolele publicate în presa interbelică, cu volumul de debut din 1934, În genul... tinerilor, şi cu teza de doctorat, Principiile clasice şi noile tendinţe ale dreptului constituţional. Critica operei lui Léon Duguit, publicată în 1936), cît şi operele publicate după 1964, cînd N. Steinhardt este eliberat din închisoare.

 

Nădăjduim că în acest fel oferim publicului larg imaginea completă şi complexă a monahului Delarohia: criticul literar, eseistul, scriitorul, evreul con­vertit la creştinism ortodox, monahul‑cărturar, ca un posibil - ba chiar un necesar - model de urmat pentru tineri, oameni de cultură, teologi şi chiar creştini simpli, mărturisea, în argumentul la noua ediţie a Jurnalului fericirii, P.S. Justin Hodea Sigheteanul, Preşedintele Fundaţiei „N. Steinhardt", prin iniţiativa căruia a putut fi pus în practică proiectul integralei Steinhardt.

 

 

 

Colectivul redacţional

 

Opera completă a lui N. Steinhardt va fi publicată sub îngrijirea unui colectiv redacţional format din apropiaţi şi specialişti în opera lui N. Steinhardt: universitarul George Ardeleanu, autorul unei strălucite lucrări de doctorat consacrate lui Steinhardt, Virgil Bulat, primul editor al Jurnalului fericirii (împreună cu Virgil Ciomoş), Florian Roatiş, îngrijitor al mai multor inedite publicate în Caietele de la Rohia, pr. Ştefan Iloaie, îngrijitorul volumului de omilii Dăruind vei dobîndi. Cuvinte de credinţă, consilier cultural al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, şi protos. Macarie Motogna, îngrijitor al seriei de autor din partea Mănăstirii „Sfînta Ana" Rohia.

 

Colaborarea dintre Polirom şi Mănăstirea Rohia

 

Iniţiativa Mănăstirii „Sfînta Ana" Rohia de a propune Editurii Polirom spre publicare seria de autor este una salutară în recuperarea operei monahului-cărturar: Nu ştiu dacă indiferenţa, nepăsarea, lipsa strategiilor sau alte motive ne-au adus în situaţia de necrezut că astăzi cultura noastră nu beneficiază de suficiente ediţii ale operelor autorilor români. Le putem număra pe degete. Or, făcînd lucrurile de azi pe mîine, neglijîndu-ne marii scriitori şi oameni de cultură, în curînd vom fi, spiritual, tot mai săraci. E o situaţie paradoxală, greu de regăsit în alte ţări. Cu atît mai mult, iniţiativa de a publica operele uneia dintre figurile luminoase şi complexe ale culturii noastre, cum este N. Steinhardt, mi se pare admirabilă, a declarat Silviu Lupescu, directorul general al Editurii Polirom.

 

Încă de la primele planuri privind ediţia, discutate la Rohia, cu părinţii Macarie Motogna şi Pantelimon Ilieş, cel din urmă egumen al mănăstirii, m-a emoţionat abnegaţia lor de a păstra vie amintirea lui N. Steinhardt. M-a emoţionat întîlnirea cu Părintele arhimandrit Serafim Man, cel care, învingînd vicisitudinile vremii, l-a primit pe Steinhardt în obştea mănăstirii. Centrul cultural-monahal „N. Steinhardt", un proiect aflat sub coordonarea P.S. Justin Hodea Sigheteanul, va însemna un obiectiv de mare deschidere culturală, cu o bibliotecă cu zeci de mii de volume, săli de studiu şi conferinţă ş.c.l. Rohia este şi va rămîne locul binecuvîntat unde memoria lui Steinhardt va fi cinstită aşa cum ea şi merită de altfel, afirma Silviu Lupescu, prezentînd auspiciile sub care a început colaborarea dintre Polirom şi Mănăstirea Rohia.

 

Prima lansare a seriei de autor

 

Miercuri, 30 iulie, ora 13.00, la o zi după comemorarea de la Mănăstirea „Sfînta Ana" Rohia a lui N. Steinhardt, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu" din Baia Mare va găzdui prima lansare a noii serii de autor.

La eveniment vor prezenta Î.P.S. Bartolomeu Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, P.S. Justinian Episcopul Maramureşului, P.S. Justin Hodea Sigheteanul, Silviu Lupescu, Virgil Bulat, George Ardeleanu, Florian Roatiş şi Ştefan Iloaie. Întîlnirea va fi moderată de protos. Macarie Motogna.

 

Primele cinci volume ale seriei

 

Jurnalul fericirii

Argument de P.S. Justin Hodea Sigheteanul
Ediţie îngrijită, studiu introductiv, repere biobibliografice şi indice de Virgil Bulat. Note de Virgil Bulat şi Virgil Ciomoş
Cu „Un dosar al memoriei arestate" de George Ardeleanu

 

Jurnalul fericirii este în egală măsură o operă de bilanţ existenţial (asemenea Luntrei lui Caron a lui Lucian Blaga), dar şi una conturînd devenirea şi cristalizarea unei conştiinţe - în toate componentele ei: teologică şi morală, civică şi politică, estetică etc.", este de părere îngrijitorul noii ediţii.

 

Dăruind vei dobîndi

Cuvinte de credinţă

Ediţie îngrijită, note, studiu introductiv şi referinţe critice de Ştefan Iloaie

Repere biobibliografice de Virgil Bulat

Indici de Macarie Motogna

Conţine CD audio

 

Volumul reprezintă o sinteză a textelor şi a gîndirii teologice ale lui Steinhardt, dar şi o încununare a tuturor scrierilor cunoscutului critic şi eseist încreştinat în închisoarea de la Jilava şi călugărit la Mănăstirea Rohia din Maramureş. „Predica sa, actuală şi dinamică, vine din suflet şi se rosteşte prin intelect, este îmbibată în credinţa şi în încrederea în Hristos, dar foloseşte şi datele ştiinţei, se adapă din Sfânta Scriptură şi curge spre cititorul ştiut şi neştiut. Totul pentru că el, autorul, ne vrea creştini - adică «să te faci fratele lui Hristos... să te faci, tu, Hristos»", observă pr. Ştefan Iloaie, îngrijitorul ediţiei. 

 

În genul... tinerilor

Ediţie îngrijită, note, studiu introductiv, referinţe critice şi indici de George Ardeleanu

Repere biobibliografice de Virgil Bulat

 

În 1934, Steinhardt publică, sub pseudonimul Antisthius, volumul parodic În genul... tinerilor. Spectrul literaturii studiate este destul de vast: „nu numai literatura «noii generaţii», ci şi avangarda interbelică ori literatura stîngistă de tip Petre Bellu sau Panait Istrati. Sînt parodiaţi nu numai autori şi opere, ci şi categorii, grupuri literare: titluri gen «Unui tînăr de stînga-dreapta», «Unui tînăr doctor», «Unei reviste de avangardă», «Unui autor de piese de teatru cu masse» vizează, în fapt, tot atîtea direcţii culturale sau ideologice", cum remarca George Ardeleanu, îngrijitorul volumului.

„Fără a fi nişte capodopere ale genului, parodiile de aici, în majoritate antigeneraţioniste, dar şi antiavangardiste (e.g. cea la «Poemul invectivă» al lui Geo Bogza, intitulată «Balada celor trei smintiţi şi a altor mulţi pârliţi») şi antisocialiste (presa din Sărindar), contează, din perspectiva viitoarei opere, ca exerciţiu de critică indirectă şi de încălzire a moralistului/caracterologului, dar îndeosebi ca exerciţiu de stil, prin care îşi face mâna viitorul maestru stăpân pe o atât de amplă şi policromă claviatură lingvistică", subliniază la rîndul său Nicolae Mecu.

 

 

Articole burgheze

Ediţie îngrijită, adnotări, cronologie şi indice de Viorica Nişcov

Studiu introductiv de Nicolae Mecu

 

Steinhardt îşi continuă în Revistă „masacrul" din volumul de debut, semnând episodic tot „Antisthius" şi parodiind acum stilul revistelor Criterion şi Vremea, precum şi pe Eugen Ionescu. „Mă întreb încă o dată dacă între Steinhardt cel de după 1964 şi cel de pînă la 1947 există o ruptură. Recitirea recentă a scrierilor de juneţe mi-a consolidat opinia de acum zece ani. Cel de-al doilea Steinhardt nu înseamnă decît maturizarea firească a primului - sub impactul noilor experienţe existenţiale, culturale şi spirituale prin care i-a fost dat să treacă", după cum observă Nicolae Mecu. 

 

 

Principiile clasice şi noile tendinţe ale dreptului constituţional

Critica operei lui Léon Duguit

Ediţie îngrijită, note, studiu introductiv, referinţe critice şi indici de Florian Roatiş

Repere biobibliografice de Virgil Bulat

Addenda: Dreptul social

 Un excurs prin cartea cu care a obţinut titlul de doctor în drept, ce apare acum într­o nouă ediţie, „este de natură să descopere o faţetă mai puţin cunoscută a activităţii şi personalităţii lui N. Steinhardt, şi anume aceea de cercetător şi gînditor avizat asupra problemelor juridice şi politice", apreciază Florian Roatiş.

 

 

 

 

Prezentarea autorului

N. Steinhardt se naşte la Bucureşti pe 29 iulie (stil vechi) 1912. Îşi face debutul publicistic foarte de timpuriu în revista Liceului „Spiru Haret". Îşi ia bacalaureatul în 1929 şi frecventează cenaclul „Sburătorul", iar în 1932 îşi ia licenţa în Drept.

 În 1934 începe să colaboreze la Revista burgheză şi publică sub pseudonimul Antisthius volumul parodic În genul... tinerilor. Îşi ia doctoratul în Drept în 1936. În 1935 şi 1937 publică împreună cu Emanuel Neuman studiile Essai sur une conception catholique du Judaïsme şi Illusions et réalités juives. Colaborează la Libertatea şi la Revista Fundaţiilor Regale.

 După război, publică pentru scurtă vreme în Universul literar, Victoria, Tribuna poporului şi, din nou, Revista Fundaţiilor Regale. Refuză să colaboreze cu noul regim. În 1960, este anchetat, apoi condamnat în „lotul Noica-Pillat" la 12 ani de muncă silnică. Trece prin închisorile Jilava (unde este botezat de părintele Mina Dobzeu), Gherla şi Aiud.

 Eliberat în august 1964, va reveni după câţiva ani în lumea literară prin traduceri, medalioane, cronici etc. În 1972, termină prima versiune a capodoperei sale, Jurnalul fericirii. Publică volume de eseuri şi de critică foarte bine primite, deşi unele sînt puternic cenzurate. Monah din 1980, rămâne activ pe terenul eseisticii şi al criticii. Se stinge la 30 martie 1989.

 

Știri Atheneum: