Gabriel Ştrempel, la 80 de ani

Gabriel Ştrempel, membru de onoare al Academiei Române, director general onorific al Bibliotecii Academiei Române (BAR), se declară, în preajma împlinirii a 80 de ani, mulţumit că şi-a făcut datoria, ca 'slujbaş' al prestigioasei instituţii, timp de 56 de ani.

'Sunt mulţumit sufleteşte că n-am trăit degeaba. Las în urma mea o instituţie prosperă (n.r. BAR), în plină înflorire, utilizată de o mulţime de specialişti', a declarat, joi, pentru ROMPRES, distinsul cărturar.
Ştrempel şi-a exprimat speranţa că BAR va avea, 'prin osârdia urmaşilor pe care i-a deprins cu truda pe buchii, un viitor onorabil, măcar pentru valoarea inestimabilă a colecţiilor deţinute, pe care nici o vitregie nu va trebui să le risipească'.
Declarându-se drept 'cel mai vechi slujbaş al Academiei Române', alături de 'bătrânul Bianu' - întemeietorul BAR, cu care nu are 'trufia şi caraghioslâcul' să se compare, tânărul octogenar Gabriel Ştrempel se mândreşte că a 'izbutit să facă la BAR lucruri fundamentale'.
'Am împins bibliografia românească de la 1830, unde o lăsase Ion Bianu, până la 1918 şi am făcut, de asemenea, un catalog al tuturor manuscriselor româneşti. Ele vor rămâne şi peste 200, şi peste 500 de ani, ca realizări ale Academiei Române', a spus Ştrempel.
Deşi mărturiseşte că 'la 80 de ani nu te mai uiţi înainte, ci mai ales în urmă, la ceea ce ai realizat', Gabriel Ştrempel nu se sfieşte a se făli cu faptul că, 'în fiecare zi, la ora 9 fix, vine la Bibliotecă', unde, 'ca cercetător cu jumătate de normă', încă lucrează.
De altfel, vineri, 8 septembrie, prestigiosul for de cultură şi ştiinţă îl va sărbători cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani, în cadrul unei ceremonii desfăşurate în Amfiteatrul 'Heliade Rădulescu' al BAR. Manifestarea omagială este organizată de BAR şi de Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române.
Cuvinte de laudă şi îmbărbătări la ceas de bilanţ academic vor rosti academicienii Dan Berindei, vicepreşedinte al Academiei Române, Alexandru Zub, preşedintele Secţiei de Ştiinţe istorice şi arheologie, Gheorghe Mihăilă, Ştefan Ştefănescu, prof. dr. Dan Horia Mazilu, director general al Bibliotecii Academiei Române, membru corespondent al Academiei Române, prof. dr. Octavian Lazăr Cosma, preşedintele Uniunii Compozitorilor, Niculae Gheran, critic şi istoric literar, prof. dr. Ion Hangiu, secretar general al Societăţii de Ştiinţe Filologice, Rodica Maiorescu, de la Biblioteca Naţională a României, prof. dr. Mircea Regneală, director general al Bibliotecii Centrale Universitare 'Carol I', prof. dr. George Anca, director general al Bibliotecii Pedagogice Naţionale şi prof. dr. Buluţă, director al Bibliotecii Centrale a Universităţii de Medicină şi Farmacie 'Carol Davila'.
Mult aşteptat, la final, este 'răspunsul' sărbătoritului.
Gabriel Ştrempel s-a născut la 8 septembrie 1926 în comuna Pomi, judeţul Satu Mare, şi a urmat cursurile Facultăţii de Istorie din Bucureşti. În 1967 şi-a susţinut teza de doctorat cu tema 'Copişti de manuscrise româneşti până la 1800'.
A funcţionat ca bibliotecar adjunct la Biblioteca Academiei Române (BAR) şi a rămas aici, ocupând, de-a lungul timpului, diferite funcţii - de la bibliotecar principal, la director general al BAR, în prezent fiind director general onorific.
Întreaga sa activitate a fost consacrată bunului mers al acestei instituţii de cultură, printre altele, contribuind la îmbogăţirea colecţiilor, la re-periodizarea întregii producţii de carte şi la apariţia volumelor 'Bibliografia modernă a cărţii' (patru volume) şi 'Catalogul manuscriselor româneşti'.
Ca cercetător, Gabriel Ştrempel a publicat numeroase studii şi articole, o serie de ediţii critice, precum cele dedicate lui Antim Ivireanu, Nicolae Costin şi Ion Neculce .
În anul 1993 a fost ales membru de onoare al Academiei Române.

Știri Atheneum: