Revista Atheneum

Ianuarie 2007 - A apărut noul număr al revistei de cultură şi informaţie Atheneum

Din SUMAR

pag.1 Cu traista-n băţ la Uniunea Europeană - Editorial
Sebastian STOICA
...Va însemna un pas înainte pentru ţara noastră sau va fi o nouă înlănţuire, o
nouă subjugare sub un alt regim de dominare, mult mai ascuns,
mult mai perfid şi mult mai greu de prins cu "mâţa-n sac"?...

pag.3 Ştiri din ultima vreme
selecţie Gabi SCHUSTER-CĂRĂRUŞĂ
...într-un dialog dintre fostul preşedinte al României Ion Iliescu şi unul
dintre consilierii săi, fost redactor-şef la oficiosul UTC - "Scânteia tineretului" -,
Iliescu l-ar fi îndemnat pe consilier "să dea la topit dosarul Labiş, deoarece este o ruşine"...

pag.7 Ecourile Raportului Final
Interviu cu Vladimir TISMĂNEANU
...Ni s-au reproşat cîte-n lună şi în stele: că vrem să scuzăm perioada Dej,
că accentuăm prea mult crimele acelei periode, că încercăm culpabilizări colective,
că avem interese ascunse, că urmărim să ne îmbogăţim...

pag.10 Represiunea Comunismului. Studiu de caz: PAUL GOMA
Mircea STĂNESCU
...Pentru a evita presiunile Securităţii, în toamna anului 1967 Paul
Goma abandonează facultatea: "ca să nu mai aibă ce pierde, ca să poată
fi neşantajabil"...

pag.12 Lecţia de onoare
Tudorel URIAN
...Poate că este interesant de ştiut şi cine
sînt cei care, în anul 1977, s-au manifestat
public împotriva protestelor lui Goma...

pag.14 OSTINATO (fragment)
Paul GOMA
...
- Altceva în afară de femei?
- Nimic în afară de femei. Decât, ba da: spaima de soare, de vânt,
de aer - de femei. Aşa o să fie mereu? Chiar după liberare? Chiar după
unsprezece ani de la liberare?...

pag.16 Valorile modernităţii (2)
Liviu ANTONESEI
...pentru ca şcoala să sprijine procesul de modernizare, pentru ca
elitele să funcţioneze ca modele culturale în acelaşi sens, este necesar un fapt fundamental...

pag.18 Studenţii în România anilor 1944-1989 (8)
Flori STĂNESCU
...Sunt fapte despre care opinia
publică nu ştie nimic sau aproape nimic,
ceea ce nu înseamnă că nu s-au petrecut...

pag.20 Eminescu a fost otrăvit! (2)
Camelia ROBE
...studiul albanezei era
indiciul clar al nebuniei lui Eminescu. Dar
albaneza e cea mai veche limbă a acestui continent,
cu un avans important faţă de...

pag.22 Basmele anului: Învingătorul
Adrian MUNTEANU
...Şi calcă corcoduşul în picioare
Şi-n fuga lor, ce nu mai este joc,
Îl smulg din rădăcină şi îl doare...

pag.23 Mogâldeaţa cu părul din mătase de porumb
Lucia DĂRĂMUŞ
...cînta colinzi vechi, vechi, cu un glas atît de frumos, că
nu doar moşnegii se treziră tot mirîndu-se, ci şi stelele se opriră din
mersul lor s-o asculte pe Ilinca cea cu părul din mătase de porumb...

pag.24 Cartea (9) - Despre şerpi şi alte lighioane
Nick SAVA
...Deşi foarte popular în Iudea şi Canaan - animalul preferat
pentru călărit şi transport -, este, alături de şarpe, singurul animal
care "vorbeşte" în Biblie....

pag.27 Poezii
Elena ŞTEFOI
...cui să îi pese că îţi foloseşti astfel viaţa
doar ca să o amâni pentru vremuri mai bune?...

pag.28 Ion Muşlea
Rodica RELIADE
...Sextil Puşcariu şi munca din cadrul noului institut vor
influenţa domeniile de afirmare ale lui Ion Muşlea: obiceiurile şi literatura
populară, teatrul şi studiile de artă populară, istoria folcloristicii, ...

pag.29 Pavese şi vânătoarea esenţelor
Flavia TEOC
...unele biografii ale lui Pavese, care, în loc să aducă în atenţie
frumuseţea unică a operei sale, scriu despre "viciul absurd" care
l-a condus spre moarte...

pag.30 Împăcarea
Carmen BOTOŞARU
...Din boscorodelile şi văicărelile preotului Vitalie reieşea că
acesta era mult mai înnegurat din pricina dispariţiei vinului, decât
din aceea a pierderii...

pag.31 De ce Transilvania?
Gheorghe BOGDAN
...Cancelaria maghiară, involuntar şi inconştient, denumind Ardealul
Transilvania în actele oficiale, crea în limba latină un imn codrului românesc
şi, indirect, un imn al identităţii Românului...

pag.37 Curiozităţi indiscrete
Simona URIAN
...iar mă împotmolesc în traficul de seară şi iar ajung pe ultima sută de metri
după copil şi iar se uită educatoarea urât la mine: da, ştim ca e până la şase
service de garde, da" iar sunteţi ultima...

Informaţii abonamente pe prima pagină a site-ului

Știri Atheneum: