elegie pe linia de centură

elegie pe linia de centură

we all dance there, we all dance there




încă o toamnă intoxicată cu monoxid de carbon
în afara oricărui pericol
doar timpul rămâne punctul forte din chirurgia plastică
happy meal peste costurile iernii care vine

o să zidesc scâncetul frigului
când ne vor fi fost uitate umbrele


cel mai greu examen în medicina de urgenţă
este îmblânzirea scorpiei
după incendii explozii atentate
literele albe refugiate la groapa de gunoi ecologică
şi pruncuciderea

plânse de nori prin cetate
moartea ne leagănă funii de ploi


ce se întâmplă după necropsia zilelor
când vom găsi un nou scenariu liric
într-o altă structură patologică fără pretenţii

ne vom vinde toamna
liturghia de piatră
uitată harpă
din carnea flămândă
cocori


propun declaraţia morală desprinderea
celor plecaţi în pribegie după alte cuvinte
cât vom contesta traficul incert
despre vieţile noastre macerate

solfegii de aer respiră
crizanteme sub aripa întoarsă
din iarba arsă în zori


eparhia sufletului rămâne formală
în actualul sistem infailibil dinte pentru dinte
o nouă catedrală de sânge pe tabloid

vindecă-mă noapte
între ape tulburi
la miazăzi femeie
jumătatea bărbat
spre miazănoapte


noua generaţie de expaţi au domiciliul forţat
staţii moderne de tratare şi epurare
pentru nostalgii înarmate

psalmii din uterul lunii
pe la chindie
mersul peste ape şi peste vers
şi versul din mers
ţi-l vor recunoaşte


mit şi realitate
un veac plin de glife cu pretenţii din coasta lui adam
misandrii de buzunar sans voix sans visage

ultima elegie
umbra sfielnic
va naşte


şi tu ştii

Cenaclu Literar: