Avangarda românească - Tristan Tzara

 [[wysiwyg_imageupload:360:]]

Tristan Tzara (n. 16 aprilie 1896 Moineşti - d. 25 decembrie 1963 Paris) este pseudonimul lui Samuel Rosenstock, poet şi eseist evreu român, născut în Moineşti, România şi stabilit mai târziu în Franţa, cofondator al mişcării culturale dadaiste care a condus la o revoluţie majoră în artele plastice şi literatură.

În 1912, pe cînd era incă în liceu, publică Revista "Simbolul" împreună cu Marcel Iancu şi Ion Vinea, cu binecuvîntarea lui Alexandru Macedonski şi ajutorul lui Iosif Iser. În această perioada semnează cu pseudonimul S. Samyro, pe care îl va schimba mai tîrziu in Tristan Ruia şi în final Tristan Tzara. În realitate numele de "Tristan" nu e ales pentru rezonanţa particulară pe care o are numele în română sau ca omagiu către opera lui Wagner - o referinţă importantă pentru simboliştii care l-au influenţat puternic pe tînărul poet, ci, după cum spunea Colomba Voronca (soția lui Ilarie Voronca și sora lui Claude Sernet) datorită faptului că exprima starea de spirit a tânărului poet "trist în țară" (sursa: Heinrich Stiehler în "Trisatan Tzara zwischen Peripherie und Zentrum").

Mişcarea dadaistă îşi are originea în oraşul elveţian Zürich în timpul Primului Război Mondial. Tzara ajunge acolo în toamna lui 1915 şi curînd se alătură unui grup de tineri intelectuali care pun la cale "happening-urile" de la Cabaret Voltaire. Astfel s-a născut celebra mişcare Dada, care nu e o invenţie exclusivă a lui Tzara, dar "nu ar fi devenit niciodată ceea ce a devenit fără eforturile de popularizare şi diplomaţia lui" (parafrază după R. Huelsenbeck).

În 1919 se mută la Paris într-o încercare de a lansa Dada pe o scenă cu adevărat universală. Mulţi critici consideră totuşi că perioada cu adevărat inovativă a mişcării încetează odată cu acest "transfer". Fiind la Paris s-a angajat în activităţi tumultuoase cu André Breton, Philippe Soupault şi Louis Aragon pentru a şoca publicul şi a dezintegra structurile limbii.

Cele mai cunoscute texte dadaiste ale lui Tzara sînt: La Première Aventure céleste de Monsieur Antipyrine (1916; Prima aventură cerească a domnului Antipyrine) şi Vingt-cinq poèmes (1918; Douăzeci şi cinci de poeme), respectiv manifestele mişcării: Sept manifestes Dada (1924; Şapte manifeste Dada).

În a doua parte a anului 1929, sătul de nihilism şi distrugere, intră în activităţile mai constructive ale Suprarealismului. Şi-a consumat mult timp pentru reconcilierea Suprarealismului cu Marxismul şi a intrat în Rezistenţa Franceză în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial şi în Partidul Comunist Francez în 1947, când a devenit cetăţean francez. Va demisiona din partid în 1956, ca protest împotriva suprimării revoltelor din Ungaria de către Uniunea Sovietică.

Aventurile lui politice îl vor apropia de fiinţele umane şi gradat se va transforma într-un poet liric. Poemele lui Tristan Tzara revelează durerile sufletului prins între revoltă şi uimirea datorată tragediilor zilnice ale condiţiei umane.

Lucrările sale de maturitate încep cu L'Homme approximatif (1931; Omul aproximativ) şi continuă cu Parler seul (1950; Vorbind singur) şi La Face intérieure (1953; Faţa interioară). În acestea, cuvintele aleatoare ale lui Dada sunt înlocuite cu un dificil, dar umanizat limbaj.

A murit la Paris şi a fost înhumat acolo în Cimetière de Montparnasse. La Moineşti există o statuie dedicată lui Tristan Tzara, a cărui inaugurare a fost făcută de Alexandru Piru.


Printre ciclurile/cărţile rămase în manuscrise sau publicate în cadrul unor volume/antologii se numără: Poèmes nègres (1916), Poèmes simultanés (1917), Minutes pour géants (1916-1924, vezi cele trei volume L'antitete), romanul Faites vos jeux (1923), Piège en herbe (1930), La Fonte des ans (1931), La Puisatier des regards (1932), Le Désespéranto (1932-1933, vezi cele trei volume L'antitete), L’Abrégé de la nuit (1934), Personnage d'insomnie (1934), Les mutations radieuses (1935-1936) (ş.a.?).

Opere:

    * La Première aventure céleste de Monsieur Antipyrine, Collection Dada, Zürich, 1916 (cu ilustraţii de Marcel Iancu)    * Vingt-cinq poèmes, Collection Dada, Zürich, 1918 (cu ilustraţii de Hans Arp) (ilustraţia a patra reproduce coperţile ediţiei pe hârtie Hollande, din care au fost imprimate 10 exemplare, iar cea de a cincea reproduce coperţile ediţiei pe hârtie Alfa)  

O traducerea proprie a poemelor se află la sfârşitul paginii.


    * Cinéma calendrier du coeur abstrait. maisons, Collection Dada, Zürich, 1920 (cu ilustraţii de Hans Arp)


    * Gáz-szív szindarab három felvonásban/Tristan Tzara fordította Gáspár Endre, 1921
    * Sept manifestes Dada, Editions du Diorama, Paris, 1924 (cu ilustraţii de Francis Picabia; tirajul include 50 de exemplare pe hârtie (?) Madagascar)


    * Mouchoir de nuages, tragédie en 15 actes, Éditions de la galerie Simon, Paris, 1925 (ornată cu desene acvaforte de Juan Gris) (ilustraţiile 3 şi 4 reproduc legături de lux ale ediţiei)    * Indicateur des chemins de coeur, Éditions Jeanne Bucher, Paris, 1928 (cu desene acva-forte de Louis Marcoussis)    * De nos oiseaux, Editura Kra, Paris, 1929? (cu ilustraţii de Hans Arp) (ilustraţia a treia reproduce coperţile ediţiei Japon, din care au fost imprimate 10 exemplare hors-commerce)


    * L'arbre des voyageurs, Éditions de la Montagne, Paris, 1930 (cu 4 litografii de Joán Miró)


    * Planches de Salut, Aux Editions Jeanne Bucher, Paris, 1931 (12 desene acva-forte de Louis Marcoussis la care Tristan Tzara a scris prefaţa; tiraj de 77 de exemplare dintre care 10 pe hârtie Japon Impérial)


    * L'Homme approximatif, Editions Fourcade, Paris, 1931 (cu un frontispiciu de Paul Klee)


    * Où boivent les loups, Editions des Cahiers Libres, Paris, 1932


    * L'antitête, Editions des Cahiers Libres, Paris, 1933 (cu un frontispiciu de Pablo Picasso)


    * Insurecţia de la Zürich de Saşa Pană precedată de Primele poeme ale lui Tristan Tzara, editura unu, Bucureşti, 1934
    * Sur le champ, Sagesse, Paris, 1935


    * La Main passe, Éditions G.L.M., Paris, 1935 (tiraj de 300 de exemplare numerotate dintre care 20 cu autograf de autor şi desen acva-forte de Wassily Kandinsky)


    * Grains et issues, Les Éditions Denoël et Steele, Paris, 1935 (cu gravură de Salvador Dali; tirajul include 40 de exemplare numerotate pe hârtie Verge d'Arches şi 15 exemplare pe hârtie Japon)


    * Ramures, Éditions G.L.M., Paris, 1936 (cu un desen de Giacometti)


    * Les Feuillets de "Sagesse" (Sur le champ), Collection Anthologique n° 31, Editions Sagesse, Paris, 1937
    * Vigies. 6e cahier de Habitude de la poésie, Éditions G.L.M., Paris, 1937


    * La Deuxième aventure céleste de M. Antipyrine, Éditions des Réverbères, 1938 (tiraj de 128 de exemplare tipărite pe hârtie de diverse culori)


    * Midis gagnés: Poèmes, Les Éditions Denoël, 1939 (cu 6 desene de Henri Matisse)


    * Une route seul soleil, Collection Bibliothèque Française, Comité National des écrivains, Centre des écrivains, Toulouse, 1944


    * Ça va, Centre des Intellectuels, Cahors, 1944
    * Le Signe de Vie, Bordas, Paris, 1946 (cu 6 desene şi o litografie originală de Henri Matisse; tiraj de 500 de exemplare)


    * Le Cœur à gaz, Éditions G.L.M., 1946 (ilustrată de Max Ernst; tiraj de 355 de exemplare pe hârtie velină şi 25 de exemplare numerotate pe hârtie Hollande)


    * Entre-temps, Colecţia Le Calligraphe, Point du Jour, Paris, 1946 (cu un acva-forte şi alte 4 desene de Henri Laurens; tiraj de 356 de exemplare autografiate de autor şi de ilustrator)
    * Slunna silnice sama radost (Une route seul soleil), 1946 (cu un frontispiciu de Frantisek Gross)


    * Vingt-cinq et un poèmes, Editions de la Revue Fontaine, Collection l'Age d'Or, 1946 (cu 12 desene de Hans Arp)


    * Terre sur terre, D. des Trois collines, 1946 (cu 6 desene de André Masson; tiraj de 3100 exemplare numerotate)


    * Le surréalisme et l'après-guerre, Nagel, Paris, 1947


    * Suprarealismul şi epoca de după război, Colecţia Orizont, Bucureşti, 1947 (traducere de Saşa Pană)


    * Morceaux choisis, Bordas, 1947 (prefaţă de Jean Cassou, tiraj de 220 de exemplare)


    * La Fuite, poème dramatique en 4 actes et un épilogue, Gallimard, Paris, 1947 (afişul reprezentanţiei şi poze din timpul ei sunt reproduse mai jos de copertă)    * Picasso et les Chemins de la Connaissance, Editions d'Art Albert Skira, Geneva/Paris, 1948


    * Midis gagnés, Editions Denoël, Paris, 1948 (cu desene de Henri Matisse)


    * Phases, Seghers, Paris, 1949 (tirajul include şi 28 de exemplare pe hârtie Chine, cu portret al autorului de Giacometti pe copertă)


    * Sans coup férir, Jean Aubier, Paris, 1949 (cu 6 desene acva-forte de Suzanne Roger, dintre care 2 color; supracopertă transparentă şi copertă de Suzanne Roger; tiraj de 102 exemplare numerotate)


    * L'antitête, vol. I: Monsieur Aa l'Antiphilosophe, Bordas, Paris, 1949 (cu 8 desene de Max Ernst)


    * L'antitête, vol. II: Minuits pour géants, Bordas, Paris, 1949 (cu 7 desene de Yves Tanguy)


    * L'antitête, vol. III: Le Désespéranto, Bordas, Paris, 1949 (cu 8 desene de Joán Miró)


    * L'antitête, Bordas, Paris, 1949 (setul complet incluzând cele 3 volume, cu o supracopertă reproducând un desen de Joán Miró; tiraj de 500 de exemplare) (ilustraţia reproduce supracoperta ediţie pe hârtie Japon în 8 exemplare)


    * De mémoire d'homme: Poème, Bordas, 1950 (cu 9 litografii de Pablo Picasso; tiraj de 350 de exemplare numerotate pe hârtie Alfa Mousse)


    * Parler seul, Maeght, Paris, 1950 (cu 70 litografii de Joán Miró)

     * Le Poids du monde, Au Colporteur, Saint-Girons, 1951


    * Bibliographie des oeuvres de Tristan Tzara, Berggruen, Paris, 1951
    * Phases, Maisonnneuve, 1952 (cu portret de Paul Swan)
    * La Première main, P.A.B., Alès, 1952
    * La face intérieure, Seghers, Paris, 1953 (cu copertă de Fernand Leger; tiraj de 750 de exemplare pe hârtie Hollande)


    * L'Egypte, Face à Face, Clairefontaine, Lausanne, 1954 (cu numeroase fotografii de Etienne Sved)    * Gashjartat (Le coeur a gaz), Lilla Teatern, Malmo, 1954
    * Picasso et La Poésie, Editore de Luca, Roma, 1954?
    * Parler seul (Planètes), Edition Caractères, 1955 (cu desene de Jean Arp)


    * À haute flamme, Imprimerie Jacquet, Paris, 1955 (cu 5 desene de Pablo Picasso; tiraj de 70 de exemplare pe hârtie Japon)


    * À la Bonne heure, Imprimerie Jacquet, S.E., Paris, 1955 (cu ilustraţii de Georges Braque; tirajul include 42 de exemplare pe hârtie Japon)
    * Miennes, Caractères, Paris, 1955 (cu 7 desene acvaforte de Jacques Villon; tiraj de 111 exemplare)


    * Le Temps naissant, P.A.B., Alès, 1955 (cu o ilustraţie de Néjad)
    * Le Fruit Permis, Edition Caractères, Paris, 1956 (cu 4 compoziţii de Sonia Delaunay)


    * Frère Bois, P.A.B., Alès, 1957 (cu o gravură de Jean Hugo; tiraj de 34 de exemplare numerotate)


    * La Rose et le chien, poème perpétuel, P.A.B., Alès, 1958 (cu desene acvaforte de Pablo Picasso şi prezentare grafică realizată împreună cu acesta; tiraj de 22 de exemplare numerotate şi autografiate de autor şi ilustrator)    * Juste présent, La Rose des Vents, Lausanne, 1961 (cu desene acvaforte de Sonia Delaunay; tiraj de 140 de exemplare)    * De la coupe aux lèvres, Edizioni Rapporti Europei, Roma, 1961
    * Vigies, Alexandre Loewy, Paris, 1962 (cu 5 desene acva-forte de Camille Bryen; tiraj de 90 de exemplare numerotate pe hârtie velină de Rives autografiate de autor şi ilustrator)
    * Lampisteries précédées des sept manifestes dada, Editeur Jean-Jacques Pauvert, 1963 (cu portret şi desene de Francis Picabia; tiraj de 300 de exemplare)
  

apariţii postume

    * Les Premiers poèmes, Seghers, Paris, 1965 (traduceri de Claude Sernet)
    * Poetes d'aujourd'hui, Seghers, Paris, 1966


    * Primele poeme. Insurecţia de la Zürich, Cartea Românească, Bucureşti, 1971 (ediţie mult adăugită, îngrijită şi postfaţată de Saşa Pană)


    * 40 chansons et déchansons, Fata Morgana, Montpellier, 1972
    * Poèmes roumains, Ed. la Quinzaine Littéraire, 1974
    * Cosmic realities vanilla tobacco dawnings, Arc Publications, Todmorden, 1975
    * Oeuvres Complètes. Tome 1: 1912-1924, Flammarion, Paris, 1975 (ediţie îngrijtă de Henri Béhar)
    * Jongleur de temps, Les Editeurs Français Réunis, 1976 (antologie de Henri Béhar; tiraj de 4200 de exemplare)


    * Oeuvres Complètes. Tome II: 1925-1933, Flammarion, Paris, 1977 (ediţie îngrijtă de Henri Béhar)
    * Oeuvres Complètes. Tome III: 1934-1946, Flammarion, Paris, 1979 (ediţie îngrijtă de Henri Béhar)


    * Chronique zurichoise 1915-1919, Editions Yellow Now, Crisnée (Belgia), 1979
    * Oeuvres Complètes. Tome IV: 1947-1963, Flammarion, Paris, 1980 (ediţie îngrijtă de Henri Béhar)
    * Oeuvres Complètes. Tome V: Les écluses de la Poésie. Appendices, Flammarion, Paris, 1982 (ediţie îngrijtă de Henri Béhar)
    * Oeuvres Complètes. Tome VI: Le Secret de Villon, Flammarion, Paris, 1991 (ediţie îngrijtă de Henri Béhar)
    * Şapte manifeste DADA. Lampisterii. Omul aproximativ, 1925-1930, Editura Univers, Bucureşti, 1996 (traduceri, prefaţă şi note de Ion Pop)
    * Vingt cinq poemes = Douăzeci şi cinci de poeme, Editura Vinea, Bucureşti, 1998 (prefaţă de Nicolae Ţone şi traduceri de Nicolae Ţone, Serge Fauchereau, Laurenţiu Ulici, Pierre Mazars şi Marin Sorescu)
    * Dada est tatou. Tout est dada, Flammarion, Paris, 2006 (cu tabel cronologic şi note bibliografice de Henri Behar)
    * Découverte des arts dits primitifs suivi de Poèmes nègres, Hazan, 2006 (prefaţă de Marc Dachy)din păcate, un watermark este vizibil în unele ilustraţii.
toate imaginile/textele sunt reproduse în scop ilustrativ/informativ.
nu se urmăreşte prejudicierea niciunuia dintre deţinătorii drepturilor de autor.

Știri Atheneum: