Colbul

Colbul

Colbul

.

Moale sub călcîi

mătăsos noaptea

pietrele îmbrăţişate

ca ouăle de cuib

uliţa din gard în gard

purcede ca o apă gri

.

fierbinte ziulica

adînc sub talpa roţii

cleios printre degete

cînd plouă

.

caii tuşesc ochiul roşu

sub ochelarii de lună

sudoarea trage

malurile negre

la vărsare

.

Ţăranca cu fotele-n brîu

scutură de praf grădina

scutură perele

brazdele

scutură colbul din geamuri

mormane

.