Taina Crăciunului

Taina Crăciunului

Taina Crăciunului

Cuvântul,,Crăciun"este înrudit cu termenul latin,,creaţio"din limba latină cultă.În acest fel a înţeles poporul român ,,crăciunul", ca o creaţie pentru că Naşterea Mântuitorului este unică şi nouă prin ea însăşi.Coboară Dumnezeu în lume pentru a rezidi lumea. Aceasta este Taina Crăciunului,începutul unei noi creaţii prin Adam cel nou. Pruncul, mititel, înfăşat în scutec de bumbăcel"vine din nou la cumpăna dintre ani apropiindu-ne de raiul ceresc.

Iisus Hristos se naşte pentru fiecare dintre noi în micuţa peşteră din Bethleem spre împăcarea noastră cu Dumnezeu-Mielul care va ridica păcatul lumii.

În acea noapte plutea misterul aşteptării. Îngerii din cer încep să cînte spre uimirea pastorilor şi acelor din împrejurimi. Marire întru cei de sus, pe pământ pace,între oameni bună voire. Cei trei magi de la răsărit aduc Pruncului nou născut aur smirnă şi tămâie.

Aşa cum steaua a condus pe cei trei magi la Bethhleem,colindele noastre ne conduc prin credinţă şi viaţă curată spre acelaşi Iisus Mintuitorul, fiecare prin colind ajungem să devenim vestitori ai Naşterii, Lumina Bucuriei Divine.

preot iconom stavrofor Botis Radu-Parohia Ort Rom Arduzel Maramures

Crez

Nu, singuri nu suntem
Dincolo, zarea, cumpana aceleiaşi lumi.
Nevăzut dar în preajmă
Stă pururi Cel care,
Purtător de speranţe
Dă orişicui pacea împlinită.
Nu, singuri nu suntem
În suflet stringând masura luminii
Pe drumul cel bun,
Nevoie împlinită,de sacru.

Se aud colindatorii

Ce clipe înalţătoare ne cercetează iar
Ca un fior prea tainic de sfânta resemnare,
Aici unde cerescul şi preacuratul har
Simţim cum ne umbreşte adânc, pe fiecare .

Suntem părtaşii unei naşteri sfinte
De peste vremuri ca un ecou în timp,
Spre ceruri înaltind ruga fierbinte
Colindul nostru -preacuratul nimb.

Vestim azi naşterea fără pereche
Se aud colindătorii lui Hristos,
Şi-n sfânta noastră patrie străveche,
Colindele sunt praznic luminos.

Voi glasuri minunate de copii
Purtaţi iar faima craiului ferice,
Şi voi părinţi, din inimile vii,
Al vostru imn spre cer să se ridice.

Daţi lui Iisus toţi slava cuvenită,
Colindul păcii ca o rugăciune
Precum lumina ce nicicând n-apune ;
O taină a împăcării dăruită.

--Versuri din cartea "Ca tamaia inaintea Ta", editura Ariadna, Baia-Mare 2002 autor Radu Botis.

Cenaclu Literar: