Editura Albatros a reeditat "Personalismul energetic", de Constantin Rădulescu-Motru


"Personalismul energetic", un valoros studiu al filosofului român Constantin Rădulescu-Motru (1868-1957).

Lucrarea a apărut sub îngrijirea prof. univ. dr. Constantin Schifirneţ, de la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, care a readus, în ultimii ani, în atenţia publicului şi alte titluri de referinţă din vasta operă a renumitului gânditor român.

"Personalismul energetic" reprezintă soluţia filosofică, de o certă actualitate, a eternei probleme privind relaţia dintre personalitate şi natură, a cărei întemeiere se află în interpretarea proprie a marilor teme ale reflecţiei filosofice, cu deschidere spre problemele sociale naţionale şi europene.

Această concepţie constituie esenţializarea gândirii lui C. Rădulescu-Motru într-un sistem filosofic original despre personalitate - cea mai înaltă formă de energie cosmică. Prin originalitatea sa, personalismul energetic se înscrie între sistemele filosofice universale.

În lucrarea sa, Rădulescu-Motru reconstruieşte metafizic în jurul situaţiei existenţiale 'omul pentru lume' (sacrificiul): universul este o finalitate imanentă cerută de conservarea personalităţii, iar personalitatea este o direcţie a energiei.

Faptul că în perioada interbelică filosofia culturii a constituit dominanta reconstrucţiilor filosofice din cultura românească reprezintă dovada interesului pentru re-cunoaşterea de sine a acestei culturi. Şi tocmai datorită acestui fapt, prof. univ. dr. Constantin Schifirneţ evidenţiază, în studiul introductiv, ideea că "Personalismul energetic" dă expresie fondului spiritual dintotdeauna al poporului, concentrat în ideea legăturii cu pământul. Acest concept a fost gândit de Motru în strictă consecvenţă cu intenţiile analitice şi cele de sinteză, ca ştiinţă obiectivă a personalităţii.

Indiscutabil, "Personalismul energetic" este un reper sigur în filosofia culturii şi orice analiză a spiritului european nu poate ocoli contribuţia gânditorului român, afirmă prof. univ. dr. Constantin Schifirneţ, subliniind că, în lucrarea sa, Rădulescu-Motru a considerat realizarea personalităţii drept finalitatea naturii însăşi.

Gândirea filosofică românească din prima jumătate a secolului al XX-lea a fost cea mai înfloritoare din toată istoria filosofiei româneşti, în această perioadă fiind elaborat, alături de "personalismul energetic" al lui C.Radulescu-Motru, şi "raţionalismul ecstatic" al lui Lucian Blaga.

Prof. univ. dr. Constantin Schifirneţ este autor al unor volume bine primite de specialişti şi de public în ultimii ani: Geneza modernă a ideii naţionale (2001), Sociologie (1999, 2002, 2004), Educaţia adulţilor în schimbare (1997), Civilizaţie modernă şi naţiune. Mihail Kogălniceanu, Titu Maiorescu, M. Eminescu (1996), Tineretul între permanenţă şi înnoire (1987), Generaţie şi cultură (1985).
rompres

Știri Atheneum: