Lansarea concursului naţional de eseuri "Toţi diferiţi - toţi egali"

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEdC) şi Biroul de Informare al Consiliului Europei la Bucureşti, au lansat concursul naţional de eseuri "Toţi diferiţi - toţi egali".

Potrivit sursei citate, concursul este organizat de Consiliul Europei în perioada 20 decembrie 2006 - 15 februarie 2007 în cadrul campaniei europene de tineret pentru diversitate, drepturile omului şi participare "Toţi diferiţi - toţi egali", în cele 46 de state membre. Scopul campaniei europene este de a permite tinerilor şi a-i încuraja să participe la construirea unei societăţi paşnice bazate pe diversitate şi incluziune în spiritul respectului, toleranţei şi înţelegerii reciproce.

În România, campania are în vedere promovarea şi încurajarea participării tinerilor în definirea politicilor locale în domeniul tineretului şi la procesul decizional din cadrul unităţilor de învăţământ; promovarea unei atitudini ferme împotriva violenţei, rasismului, intoleranţei şi discriminării prin apărarea drepturilor fundamentale ale tinerilor.

Unul din scopurile campaniei este acela de a sensibiliza comunitatea şcolară asupra promovării şi participării la viaţa locală a tinerilor din mediile defavorizate ale societăţii (tinerii cu dizabilităţi, tinerii infectaţi cu virusul HIV, tinerii străzii, tinerii care provin, în general, din familii cu un venit egal sau sub venitul minim garantat şi, în special, tinerii romi care provin din familii cu un venit egal sau sub venitul minim garantat etc.) fără nici o discriminare.

La concurs pot participa tinerii între 15-19 ani.

Regulamentul de participare la concurs poate fi găsit la adresa www.coe.ro secţiunea Proiecte Prioritare.

Știri Atheneum: