Târgul Tradiţiilor - Nunta la Români

Fundaţia pentru Dezvoltarea României îşi propune să readucă în prim-plan valorile şi tradiţiile naţionale care au o valoare emblematică pentru cultura şi civilizaţia românească implicând cetaţenii în soluţionarea problemelor comunitaţii şi formând o reţea de comunicare naţionala şi internaţională care să promoveze particularitatea culturii româneşti. 

Scopul fundaţiei este susţinerea implicarii active a cetaţenilor in procesul de creştere a calitaţii vieţii şi de orientare spre performanţă a României, in vederea avansării ţării noastre pe linia dezvoltării durabile într-o stare superioara capabilă să asigure tuturor cetaţenilor săi condiţii optime de trai.


      Obiectivele Fundaţiei:

    * Contribuţia la dezvoltarea durabilă prin intermediul participării civice

    * Stimularea atitudinii active şi sprijinirea participării cetaţenilor în procesul decizional la nivel local şi naţional

    * Implicarea cetaţenilor în procesul de identificare, prevenire şi soluţionare a problemelor comunitaţii

    * Crearea unui nucleu de cercetare, analiza şi prognoza, orientat pe dezvoltarea economică, socială şi politică a României

    * Iniţierea şi implementarea de programe cu caracter civic şi umanitar destinate asumării individuale a eforturilor de dezvoltare economică, socială şi poltică a ţării prin creşterea gradului de implicare a cetaţenilor în procesele decizionale

    * Promovarea valorilor şi tradiţiilor naţionale cu valoare emblematica pentru cultura românească

    * Facilitarea accesului cetaţenilor la surse de informare naţionale şi internaţionale

    * Afiliarea la organizaţii internaţionale de profil

    * Dezvoltarea relaţiilor cu organizaţii similare din ţara şi din străinatate

    * Sprijinirea dezvoltării societaţii civile prin prisma scopului propus

 

   Unul dintre cele mai importante proiecte ale Fundaţiei pentru Dezvoltarea României este Targul Tradiţiilor – Nunta la Români care va avea loc pe data de 27 octombrie 2007, la Muzeul Naţional al Satului „ Dimitrie Gusti”. Prin acest proiect ne propunem să aducem în prim-plan obiceiurile tradiţionale de nuntă din zonele Transilvaniei şi Munteniei în scopul de a promova o parte dintre caracteristicile culturale româneşti care semnalează particularitatea poporului român în spaţiul Uniunii Europene. Impreuna cu Muzeul Naţional al Satului „ Dimitrie Gusti” dorim ca prin acest proiect să promovam păstrarea şi cultivarea tradiţiilor româneşti printre oamenii care intra mai putin în contact cu ele şi să creăm astfel cadrul necesar întalnirii celor doua lumii-cea tradiţională şi cea modernă.

      Activitaţile proiectului:

    * Ceremonialul tradiţional de nuntă din zonele vizate Transilvania şi Muntenia
    * Programe artistice susţinute de grupuri folclorice
    * Expoziţie cu vanzare de obiecte de artă plastică şi decorativă
    * Expoziţie de vinuri
    * Expoziţie culinară tradiţional românească
    * Elaborarea unui DVD de prezentare a obiceiurilor de nuntă şi comercializarea lui

 

   Partenerii media

                                                           

                                                                   

  

Știri Atheneum: