Ioana L. LIUȚĂ

I. Călătorie spre locul inimii

Viaţa omenească este supusă unei duble polarizări: pe de-o parte, ne mişcăm într-un spaţiu exterior, trecător, limitativ, unde geografia şi istoria se împletesc inevitabil în buclele unui timp unidirecţional, fără de întoarcere, ancoraţi între nostalgii şi speranţe, între trecut şi viitor, între putinţă şi neputinţă. Pe de altă parte, suntem predestinaţi unei dezmărginiri şi eliberări a fiinţei noastre de toate... Read more

II. Călătorie spre locul inimii

MÂNĂSTIREA NEAMŢ Noul popas de suflet este Sfânta Mânăstire Neamţ, mânăstire de călugări, cu 60 de vieţuitori, hramul „Înălţarea Domnului". Această mânăstire a fost ctitorită în secolul al XIV-lea de Petru Muşat, apoi de Alexandru cel Bun. Biserica mare a mânăstirii a fost ctitorită de Ştefan cel Mare şi Sfânt. Arhitectura bisericii este tipic moldovenească, între naos şi pronaos se... Read more

III. Călătorie spre locul inimii

ZIUA III Mânăstirea Secu Mănăstirea Secu a fost ctitorită în anul 1602 de către vornicul moldovean Nestor Ureche şi soţia sa Mitrofana, părinţii cronicarului Grigore Ureche. Pare asemenea unei cetăţi medievale, cu ziduri groase. Biserica, zidită din piatră şi cărămidă, are hramul Sfântul Ioan Botezătorul. Interiorul este construit în cunoscutul stil moldovenesc şi iniţial biserica a avut o singură turlă,... Read more

IV. Călătorie spre locul inimii

Schitul Sihla şi duhul Cuvioasei Teodora Urcuşul de la Sihăstria la Sihla, prin pădure, nu este deloc uşor. Respiraţia ameninţă coşul pieptului să se spargă, iar când crezi că ai atins coama dealului, eşti încă departe de acest punct, fapt care te poate dispera la un moment dat... Dar dacă atât de dificil este un urcuş fizic, cât de greu... Read more

V. Călătorie spre locul inimii

Mânăstirea Patva şi Mânăstirea Căşiel Strâmbu Mânăstirea Parva Înfiinţată în anul 1993 sub conducerea stareţului Paisie Iloaie, mânăstirea a fost ctitorită de către credincioşii comunelor Rebra şi Parva (judeţul Bistriţa-Năsăud), pe locul unde, pănă în anul 1792, a fost o mânăstire ortodoxă distrusă de austrieci. Pravila respectă rânduiala de la Muntele Athos. Mânăstirea cunoaşte un moment de efervescenţă, tineri în... Read more
Subscribe to Ioana L. LIUȚĂ