Eseuri

PAPA IOAN PAUL II - ecce homo - iată Creştinul -

întru vesnica amintire a celui care a fost, este şi va fi Sfântul Părinte Karol Wojtyla - Papa Ioan Paul II Precum atâţia şi atâţia oameni din lumea largă, l-am întâlnit şi eu pe Papa Ioan Paul II. Şi nu-l voi putea uita vreodată. Mi-e martor bunul Dumnezeu.Read more

SFÎNT PAŞTE FERICIT - 2008!

POVESTE DESPRE SFÎNTUL PAŞTE (Învăţătorului Sfint Nicolae Steinhardt) Maria păstrase toate cuvintele acelea şi se gîndea la ele în inima ei. Nici nu se putea altfel căci Arhanghelul Gavriil şi Elisabeta şi bătrînul Simeon o recunoscuseră şi o binecuvîntaseră pentru veşnicie. Dar îi mai spusese ceva bătrînul Simeon... Iar Maria se cutremură, încă o dată, rostindu‑şi‑le: ...chiar dacă sufletul tău va fi străpuns de o sabie, ca să se descopere gîndurile multor inimi ... Iară Maria văzuse şi cunoscuse deja totul. Ascultase, învăţase şi adunase povara Luminii în zece, douăzeci, poate treizeci de ani în serile tîrzii, la pîlpîirea umilă a opaiţului, stînd alături de copilul ei, modestul dulgher, alături de învăţător, de Rabuni...Read more
Subscribe to Eseuri