O albă lună - Paul VERLAINE

O albă lună - Paul VERLAINE

O ALBĂ LUNĂ (CÎNTEC)

Traducere din Paul VERLAINE

O albă lună
Luceşte-n ram;
Clar, creanga sună,
Nitam-nisam -
Parcă s-agită...

O, mult iubită!

Pe lac sunt cete
Şi-n luciu-i, vii,
Reci siluete
De sălcii gri,
Cu vîntu-n horă...

Revino, oră!

O pace vastă,
Tandră,-n prezent:
Luna e castă
Pe firmament -
E ora-n care

E-ncîntătoare.

Cenaclu Literar: