Maria Sava's blog

Paul Brunton- Ce este Dumnezeu

„Fără o credinţă spirituală într-o Fiinţă Divină, a cărei cunoaştere reprezintă singura fericire a muritorilor, alături de supunerea faţă de ea, rasa va degenera cu siguranţă.” Carlyle

Paul Brunton - Descoperă-te pe tine însuți

”Trăim într-o epocă în care forţele psihice şi cele mentale, ascunse în spatele scenei evoluţiei, sunt extrem de active în provocarea emoţiilor şi pasiunilor puternice ale omenirii. Deoarece soarta a hotărât ca socotelile naţiunilor să fie lichidate, aceste socoteli trebuie plătite şi numai de ele depinde dacă sunt plătite în întregime sau doar parţial. Printr-o schimbare de atitudine mentală şi de conştiinţă, jumătate din soarta rea poate fi ştearsă într-o clipă.

Søren Kierkegaard- Zeul ca învățător și mântuitor (un experiment poetic)

 

 

POVESTE

Nimic nu este întâmplător. În viață, în călătoriile noastre, ne intersectăm cu persoane care ne pot marca existența, mai ales,  atunci când constatăm că folosim un cod comun în schimbul de mesaje. Comunicarea este ușoară și benefică și ne poate deschide noi perspective asupra vieții. Important este să ne putem orienta către esența acestor persoane, nu către ceea ce lasă să se întrevadă în afara lor.

PETRU CREȚIA - POEZII

Petru Creția -Noapte de noapte

Geo Bogza- Triplul concert

 

 

Răsuna în mintea mea un glas limpede de fată:

”Colinde, colinde!

E vremea colindelor,

Căci gheața se-ntinde

Asemeni oglindelor.„

Răsuna, cu ecoul unei pădurii peste al cărei frunziș se așternuse un subțire strat de zăpadă. În moliciunea ei, soarele de decembrie, lepădându-și violențele cosmice, sărută sfios urmele unei căprioare.

”Colinde, colinde

E vremea colindelor

Căci gheața se-ntinde

Asemeni oglindelor

Și tremură brazii

Mișcând rămurelele

Constantin Noica- Introducere la Brâncuși prin Cumințenia Pământului

 

 

 

 

Către anul 2000, scria Paul Morand prin anii douăzeci, „operele lui Brâncuşi vor împodobi pieţele lumii întregi“. S-ar putea să nu se întîmple chiar aşa cum imagina scriitorul francez, dar ar fi extrem de recomandabil ca una cel puţin dintre operele sculptorului să figureze în toate pieţele lumii: „Cuminţenia pămîntului“.

PRIMO LEVI- CEI ALEȘI ȘI CEI DAMNAȚI

Primo Levi - Cei aleși și cei damnați

Cum am arătat şi vom mai arăta, aşa se prezenta viaţa ambiguă a Lagărului. În aceste condiţii aspre, striviți la fund, au trăit mulţi oameni din zilele noastre, dar fiecare pentru un răstimp relativ scurt; de aceea se ridică poate întrebarea dacă merită cu adevărat şi dacă este bine să rămână vreo amintire despre acest excepțional episod al condiţiei umane.

VASILE VOICULESCU

 

 

 

VASILE LOVINESCU- ION CREANGĂ

În minunatul eseu ”Simboluri din ghicitori, cimilituri, frământări de limbă particule elementare”, Vasile Lovinescu se ocupă de latura paremiologică a operei humuleșteanului, dar și de incantațiile, onomatopeele, asonanțele din limbajul copiilor apropiat limbii primordiale solare (loghah suryanah), numită și ”limbă a păsărilor”. ”Copiii spun cimilituri din gura cărora Scriptura zice că se rostește înțelepciunea. Puerilitatea întinde un văl subțire peste abis”, ne spune magul de la Fălticeni.

Pages

Subscribe to RSS - Maria Sava's blog