Anatomia unei singurătăţi ilustre

Anatomia unei singurătăţi ilustre

iată succesiunea de tablouri

autoportret în alb atonal

printre coagulări radioactive

inocenţa sacrificată Necunoscutului

învineţind trupurile dezarticulate

abandonate

lirism de operetă

umbrele sonore compromit amiaza

fiecare ecou se desprinde

încet dintr-o lume închisă derizorie

iluzia alimentează logaritmic euforia aripilor

o altă biografie romanţată

acest echinocţiu impredictibil

prin vechea urbe

trec la nesfârşit

androizi de cristal

într-o alegorie funebră

ferestre întunecate vechiul patio gri arid

plăcerea împrumută

fardul infestat al morţii programate

singur

le-a digerat zilnic pe rând metodic

într-un ritm sacadat

nu e decât efectul alotropiei confesionale

el unicul arheolog al existenţelor damnate

underground

eul superofertă la cele mai mici tarife

dodecafonic

Cenaclu Literar: