Cîntec de legănat grîul

Cîntec de legănat grîul

mi-am dezbrăcat ultima cămaşă de dragoste
şi-am împăturit-o cu aripi cu tot
am pus-o în bibliotecă între clasicii sărutului orb
pe rîndul de sus lîngă rozariu
unde ajung numai în vîrful picioarelor subţire
cît să îmi spui iubite
cît să îţi spun
adio

Cenaclu Literar: