De-a Dumnezeu...

De-a Dumnezeu...

Să încercăm să creăm

pământul
din lutul amestecat cu suspinele
generaţiilor apuse,

apele
din lacrimi,

lumina
din sclipirea de diamant
a zâmbetelor,

aerul
din puritatea lunii
răsfrânta în ochii iubitului,

timpul
adunând distanţa
dintre ieri şi mâine...

Să încercăm să creăm

gândul
din tresărirea frunzelor în zori,

mângâierile
din adierea vântului abia născut
din foşnetul mătăsii,

sărutul
din încleştarea mării
cu pământul,

căldura
din îmbrăţişarea uimitoare
a primului sărut,

Să încercăm să creăm

patima
din roşul adunat
în macii treziţi pe buzele noastre,

iubirea
din ceasurile de veghe asupra
întâiului născut,

frumosul
din oglinda închipuită
a iubirii veşnice...

Să încercăm să creăm
toate acestea

şi

vom vedea că
suma tuturor
este în

NOI,

cei care suntem
poezia universului.

Lelia Mossora
23 mai 2008

Cenaclu Literar: