Lelia MOSORA

Mătănii

Ţi-am luat forma chipului
în palme
să-mi spăl faţa
în zori
cu apa
ochilor tăi...

să-mi amintesc
cum îţi era zâmbetul
lipit de sufletul meu.

Plouă cu frunze galbene
din altă toamnă,
toamnă iubirilor mute
demult
trecute prin noi....

Cenaclu Literar: 

Mască

Ne tremură paşii pe frunze uscate
pe cărări neştiute de nimeni trecând...
De departe simţim cum sufletul bate
şi soarele-asfinte când mergem tăcând.

Ce mască purtăm pe faţa întoarsă
în noi şi spre noi strivind vechi hotare
şi buzele noastre vorbesc mult prea arse
cuvinte nespuse şi...mult prea ne doare

că nu strigăm lumii şi cerului-naltul
adevăruri aflate doar ca prin minune.
Şi tu eşti bătrân şi copil când bazaltul
din mine sculptezi cu mâini de genune.

Cenaclu Literar: 

Sunt...

prelungirea degetelor tale...

Sunt ochii
care veghează infinitul din tine...
Sunt cuvântul nespus
şi gestul abia
îndrăznind să se ridice
spre albastru...

Sunt prelungirea
sângelui tău
care curge
doar
prin
mine...

Sunt pleoapa
care îţi închide
universul...
Sunt mâna cu care
mângâi stelele...

Sunt gândul tău de seară
gemând de patimi
neştiute...

Sunt talpa care
îţi sărută umbra...

Cenaclu Literar: 

De-a Dumnezeu...

Să încercăm să creăm

pământul
din lutul amestecat cu suspinele
generaţiilor apuse,

apele
din lacrimi,

lumina
din sclipirea de diamant
a zâmbetelor,

aerul
din puritatea lunii
răsfrânta în ochii iubitului,

timpul
adunând distanţa
dintre ieri şi mâine...

Să încercăm să creăm

gândul
din tresărirea frunzelor în zori,

mângâierile
din adierea vântului abia născut
din foşnetul mătăsii,

sărutul
din încleştarea mării
cu pământul,

Cenaclu Literar: 

Aripa seminţelor

Plutim iar cu lacrimi sărate
spre ceruri odată visate.
Corăbii se-ndreaptă spre mal
purtând parfum de santal.

Epave ce-au fost inimi triste
ascunse în ametiste
miros a toamnă şi rouă,
a culoare de luna prea nouă.

Cuvinte ce lumea îmbată,
gesturi cu vocea schimbată,
mirări că lumina mai moare,
şoptind aşteptate în zare...

Dureri în carne închise,
şi zvonuri de paradise...
Viori ce răsună în noapte,
o-ntrebare ce ţine de şapte...

Cenaclu Literar: 

Eden

Şi...pentru că trebuia să porţi un nume,
te-ai numit ÎNGER .
Aluneci încet prin gândurile mele
clădind castele
ireal de reale,
fierbinţi de urma trupurilor
vibrând sub zapada iubirii
ce arde în noi,
albă
ca păsările
toamnelor noastre.

Şi...pentru că trebuia să porţi un nume,
te-ai numit BĂRBAT.
Tu strângi în braţe eterul
în care nu exist decât eu.
Mă dezbraci de taine
ca pe o salcie despletită
la malul unei ape izvorând
de departe,
din sufletul tău.

Cenaclu Literar: 

Si îngerii mai mor uneori...

Cu aripile-ntinse
zburăm către infinit
visând,
sperând,
crezând
în toţi
şi
în toate...
şi vine o vreme
când păsările îşi frâng zborul,
când cerul îsi pierde culoarea,
când zâmbetul păleşte
pentru că aflăm
că secretul vieţii stă
în ceea ce credeam
şi nu merita,
în ceea ce speram
şi nu am avut,
în ceea ce visam
şi nu s-a împlinit,
în oamenii pe care i-am iubit
şi care...
au plecat prea devreme...
şi trecem Dincolo
cu sufletul mai gol,

Cenaclu Literar: 

Fluture de noapte

Sunt un fluture de noapte
care îşi arde mereu aripile de cântec...
Sunt femeia
care aduce întrebări eterne în suflete...
Sunt eu...
cea care ucide apusul
cu umbre de vis...
Sunt mâna care mângâie
si gândul care sărută...
Sunt adierea vântului prin părul tău...
Sunt liniştea care se cerne deasupra luminii...
Atinge-mi faţa să afli
cum se aprind în mine felinarele sângelui !
Atinge-mi căldura
să poţi topi vorbele la flacăra
trupului meu !
Se cutremură amurgul în braţele mele
când te mângâi...

Cenaclu Literar: 

Alergătorul de cursă lungă

Alergăm...
Alergăm...
Să ne descoperim pe noi
în noi înşine...

Să descoperim ce se ascunde
dincolo de Eu si Tu.

Alergăm si nu vedem
decât rareori
răsăritul sau apusul soarelui.

Alergăm
si nu simţim parfumul aşezat pe flori
între sărutările dimineţii.
Alergăm şi nu deosebim ochii celui de lănga noi
de seninul cerului.

Amestecăm mângâierile
cu adierile vântului,
şoaptele de iubire
cu murmurul valurilor
presărate pe ţărm
în dantele albe de spumă.

Cenaclu Literar: 

Pages

Subscribe to RSS - Lelia MOSORA