Ghiocelul

Ghiocelul

Poezie de debut la Atheneum.

Soarele timid răsare
Dup-o rece amorţire,
Codrul timorat tresare
Din a iernii lungi robire.

Ca o ruşinoasă fată
Ce de lume se fereşte,
De sub neaua nepătată
Ghiocelul înfloreşte.

Faţa-i albă de pudoare
Cu ochii în jos priveşte,
Deşi este rupt din Soare
De-al lui tată se fereşte.

Pălaria pe-o sprânceană
Ca o jună Vieneză,
Unduieşte ca o geană
Sub o frunză tiroleză.

Firav ca o pană-n vânt
La un capăt de codiţă,
Ascultă voiosul cânt;
Înspre el vine-o fetiţă.

Când tulpina ea i-o smulge
Dureros, dar fără vină,
Lacrimă de rouă-i curge,
Scurta viaţă i se-nchină.

Cenaclu Literar: