Marcel CUPERMAN

O seară de Mai

Au înflorit în parcuri teii
Şi-ndrăgostiţii se adună,
În serile de Mai cu lună
Ca să redea suflul aleii.

Arome răsucite-n fusuri
Prin păr le împletesc cosiţe,
Iar roiuri largi de gărgăriţe
Ascult-al inimilor pulsuri.

Pe bănci ferite de lumină,
Stau Constantini şi cu Elene
În curcubeu de flori perene
Şi versuri stelelor închină.

Perechi, perechi se iau de mână
Şi în acorduri de cuvinte
Îşi fac de-a pururi jurăminte
Până ce noaptea ziua-ngână.

Pentru 21 Mai 2008
Marcel Cuperman

Cenaclu Literar: 

Noaptea de Înviere

Hai veniţi de luaţi lumina
Adusă din sfânta cetate,
Pe o rază fără păcate,
Că El v-a preluat şi vina.

În dangăte de clopot lunge,
Porniţi cortegiul de-nviere
Cu lumânări şi pură vrere,
Să-I ştergeţi rănile de sânge.

Când zorii vor veni la sfat,
Luaţi prescura cea sfinţită,
Că-n noaptea asta prea vestită
Bunul Hristos a înviat.

Cenaclu Literar: 

Furtuna

Tunete străbat tot cerul
Cu alămuri de orchestră,
Luminând precum dicherul
Paşnica scenă terestră.

Vântul suflă ca din foale
Răzvrătind nori fără cârmă,
Gospodina strânge ţoale
Înşirate pe o sârmă.

Toată curtea-i agitată
Şi moţatele aleargă,
Spre cuibarul din poiată
Ouăle să nu se spargă.

Gâştele par liniştite
Şi prin ploaie chiar le place.
Ele doar sunt fericite
Când se scaldă în băltoace.

Cenaclu Literar: 

De Sfântul Gheorghe

Pe cărarea dinspre schit,
Gheorghe vine-abţiguit.
Cu bocancii înglodaţi,
Prin băltoace tot umblaţi.

Pana de la pălărie,
La păun i-a fost solie
Ş-acu-i roasă şi uscată,
Nu mai e ce-a fost odată!

Pălăria-i pe-o sprânceană,
Cum se poartă în bostană.
Bluza-i albă cu altiţă,
S-a stropit cu vin de viţă.

Într-a lui patroană dată,
Ghiţă a făcut-o lată.
Pe la crâşme, în cătun,
A băut vin mult şi bun.

Cenaclu Literar: 

Cântec pastoral

Frunză verde de migdale,
Urcă oile agale
De prin luncile din vale
Înspre coasta cu ponoare,
Unde-i iarba dătătoare
De săruturi pe răcoare.
Gura oii se lipeşte
De firul ce proaspăt creşte
Şi-ntre buze îl topeşte,
Pe cioban oaia-l iubeşte.

Frunză verde ca şi nucul,
Ciobănescul cât haiducul
Roată dă când cântă cucul.
La mioare stă de pază
Şi la lup îi mintea trează,
De cu zori şi pân" l-amiază
Ş-apoi până se-nnoptează.
Îsi iubeşte ciobănelul
Că-l hrăni cu zăhărelul
Când era un pui ca mielul.

Cenaclu Literar: 

Urcă oile la munte

Turme mari cu oi ţurcane
În mătăsuri îmbrăcate,
La păşune pe tăpşane
Primăvara sunt urcate.

Oile cu blană lungă
Îşi râd "be-he-he" în barbă,
Bucuroase c-or s-ajungă
La păscut din grasa iarbă.

La gât tălăncuţe poartă
Să s-audă de le-or pierde,
Clinchete s-aud în şoaptă
Peste câmpul lung şi verde.

Câini flocoşi la oi dă roate
Să le ţină-n adunare,
Iar alene după toate
Vin măgarii cu samare.

Cu lăţoasele cojoace
Ce le poartă pe spinare,
Vin ciobani privind în pace
Spre drăguţele mioare.

Cenaclu Literar: 

Cântec de dragoste

Păsărică, păsărea,
Unde mi-ai dus dragostea?
Ţi-am lăsat-o s-o păzeşti
Ş-acum tu mi-o arvuneşti
Pe un pumn de cucuruzi
Să-ţi hrăneşti puii tăi cruzi
Ce-or lua, când vor fi mari,
Dragostea de la hoinari.

Păsărică, păsărea,
Unde mi-ai dus dragostea?

Păsărică, păsărea,
Milă ai de soarta-mi grea
Şi la timpul de poveşti
Să îmi spui pe cin" iubeşti.
De ce oare mă acuzi
Că mi-s ochişorii uzi?
Dă-mi noroc de la coşari
Şi cântec de lăutari.

Păsărică, păsărea,
Milă ai de soarta-mi grea!

Cenaclu Literar: 

Astenie de primavară

Printr-o sită de mătase
Norii-şi varsă fina ploaie,
Ce-ţi pătrunde până-n oase
Astenia te înmoaie.

Păsărele zgribulite
Stau pe ramurile goale,
Cu penaje umezite
Se burzuluiesc în foale.

Solul saturat de apă
Nu mai poate să înghită,
Iar rădaşca se adapă
În căsuţ-adânc scobită.

În pămînt seminţe grase
Speriate-ncep înotul,
Cu codiţele noi scoase
Ţin direcţia cu lotul.

Poet trist şi melancolic
Ploaia-n geam o urmăreşte,
Cântă dintr-un vers bucolic
Când o rimă-şi potriveşte.

Cenaclu Literar: 

Rugă de primăvară

Primăvară, primăvară,
Te aştep de astă-vară,
Să dai florilor lumină
Iară mie viaţă plină.

Te-ai lăsat cam aşteptată
Cum se lasă mândra fată
Când drăguţul vrea să-i fure
Frăgezimea buzei mure.

Acum că te simt aproape,
Inima-i pian cu clape,
Ce îmi cânt-o partitură
Şi mă leagă de natură.

Haide vino! Te grăbeşte
Şi natura primeneşte.
Gâzele îţi vor prezenţa
Să-şi arate inocenţa.

Mugurii pe crengi te-aşteaptă
Să deschizi a vieţii poartă
Cu arome de flori dalbe,
Sute de culori în salbe.

Cenaclu Literar: 

Pages

Subscribe to RSS - Marcel CUPERMAN