Noaptea de Înviere

Noaptea de Înviere

Hai veniţi de luaţi lumina
Adusă din sfânta cetate,
Pe o rază fără păcate,
Că El v-a preluat şi vina.

În dangăte de clopot lunge,
Porniţi cortegiul de-nviere
Cu lumânări şi pură vrere,
Să-I ştergeţi rănile de sânge.

Când zorii vor veni la sfat,
Luaţi prescura cea sfinţită,
Că-n noaptea asta prea vestită
Bunul Hristos a înviat.

Cenaclu Literar: