O seară de Mai

O seară de Mai

Au înflorit în parcuri teii
Şi-ndrăgostiţii se adună,
În serile de Mai cu lună
Ca să redea suflul aleii.

Arome răsucite-n fusuri
Prin păr le împletesc cosiţe,
Iar roiuri largi de gărgăriţe
Ascult-al inimilor pulsuri.

Pe bănci ferite de lumină,
Stau Constantini şi cu Elene
În curcubeu de flori perene
Şi versuri stelelor închină.

Perechi, perechi se iau de mână
Şi în acorduri de cuvinte
Îşi fac de-a pururi jurăminte
Până ce noaptea ziua-ngână.

Pentru 21 Mai 2008
Marcel Cuperman

Cenaclu Literar: