Profeția Papilor ( fragment)

Profeția Papilor ( fragment)

 

 

 

 

Cei vechi spuneau  că elementul cel mai neverosimil, cel mai absurd dintr-un mit, este partea esențială, secretul lui adânc.  Există o întreagă bibliotecă asupra Profeției Papilor. Într-o listă de 112 devize sunt caracterizați 112 papi, începând cu  Celestin II, în 1144 până la Petrus Romanus, ultimul papă al acestui ciclu, fapt anunțat limpede prin venirea în vremea sa a lui Judex Tremendum. La început nu s-a dat mare atenție ”profeției” deoarece devizele nu aveau scop de propagandă și din cauza caracterului lor eliptic, sibilic. Cu timpul, exactitatea formulărilor a început să izbească. Astfel, papa Pius VII persecutat de Napoleon și prizonierul lui are deviza Aquilla Rapax, iar papa  BenedictXV contemporan cu Primul Război Mondial este desemnat Religio Depopulata. La nivel superior, devizele au fost suscitate, pentru că prin simpla lor formulare, publică sau nu, verbul a cărui expresie sunt, actualizează sentințe fără apelasupra sfârșitului de ciclu. Căzute în domeniul public dă naștere la discuții înverșunate, contradictorii, distilând prin luptă un ”elixir”, un ”Soma”, un ulei necesar pentru funcționarea rotemagne (Dante), târându-ne pe toți și întreg universul spre un destin inexorabil.

Iată câteva însemnări legate de profeții.

1.Pornind de jos în sus le avem pe acelea ale mediumurilor spiritiste. Controlul stării de veghe fiind suspendat, inconștientul (pentru care anumite limite temporale sunt suprimate)  poate să reverse un fluviu de adevăruri și minciuni confuze, incoerente, uneori, neinteresante. Medium poate fi și o brută aflată sub influența unor băuturi sau a unui traumatism.

2.În al doilea rând pot fi vizionari cu psihic hipertrofiat, dar încadrați într-o religie. Utilizați de organizații inițiatice serioase pot relata lucruri remarcabile. Alții, fără ocrotire, care nu aparțin niciunei religii  care fac o profesie din puterea lor ( așa cum deseori se întâmplă în timpurile noastre) amestecă alandala adevăruri cu locuri comune și cu minciuni.

3. În al treilea plan stă misticul care prevede figurat fapte de o mult mai mare importanță, fără să le priceapă de cele mai multe ori. Calitatea prezicerilor lui este pe măsura încadrării sale tradiționale și a cunoașterii doctrinare. Același lucruri se pot spune despre unii sfinți sau despre unele femei cu clarviziune.

4.Pe plan superior stau acei stăpâni pe anumite științe tradiționale ( știința numerelor, a literelor, a ciclurilor, a astrologiei). Ei pot prevedea cu exactitate viitorul, admițând că ar consimți să-și aplice știința pe planul inferior al previziunii.

5. Deasupra tuturor sunt ființele care suprimând condiția temporală, adică situându-se între gradele de Adept minor și Adept major  între perpetuitate și Eternul prezent, nu pot prezice propriu –zis pentru că timpul nu mai există pentru ei. Ce nevoie ar putea să aibă de  o știință divinatorie câtă vreme sunt la fel de prezenți acum, cum au fost și în 1019, să zicem.

Devizele Sfântului Malachie cum mai sunt denumite  cele 112 devize care alcătuiesc  ”Profeția papilor” sunt faptul unor personalități care posedă realizări inițiatice superioare ca la punctele 4 și 5. Rene Guenon  desparte aceste devize în două grupuri: unul de 100 de formule, divizându-se ca și Divina Comedie în 1+3x33, ceea ce arată că recunoaște antichitatea, autenticitatea și calitatea devizelor. Celălalt grup  este alcătuit din 12 devize după numărul zodiilor, în care ultima formulă Petrus Romanus este încadrată într-o frază total diferită de celelalte.

”In extrema persecutione Sacrae Romanae Ecclesiare se debit Petrus Romanus qui pascet aves in multos tribulationibus; quibus transactis civitas septicolis diructur et Judex tremendus judicalit populum.”

”În ultima persecuție a Sfintei Biserici Romane  va ședea Petrus Romanus, care va paște oile în timpul multor tribulațiuni; odată acestea depășite, cetatea pe șapte coline (Roma) va fi distrusă și Judecătorul înfricoșat va judeca poporul.”

Această ultimă indicație îndreptățește să situăm deviza în semnul zodiacal al Vărsătorului, penultimul ciclu mic  pământesc din marele ciclu solar.

Iată  ultimele 12 devize:

1 .Crux de Cruce- Papa Pius IX  (1846-1878)

2.Lumen in Coelo-  Papa Leon XIII (1878-1903)

3.Ignis in Terra- Papa Pius X (1903-1914)

4.  Religio Depopulata -Papa Benedict (1914-1922)

5Fides Intreprida- Papa Pius XI

6Pastor Angelicus- papa PiusXII

7.Pastor et Nauta- Papa Ioan XXIII

8Flos Florum- Papa Paul VI (1963-1978)

9 De Mediate Lunae Papa Ioan Paul I

10. De Labore Solis Papa Ioan Paul II

11. De Gloriae Olivae

12. Petrus Romanus

Transmutarea în simultaneitate  a unei succesiuni temporale este un fel de a colabora cu Marele Arhitect al  Universului în vederea spațializării timpului, în transformarea Cosmosului într-un Templu , simbolizată de coborârea Ierusalimului Ceresc la sfârșit de ciclu.

Sunt mai multe feluri de-a reprezenta geometric cele 112 formule prin linie și cerc. Răspunsul însă este tot atât de grau de găsit ca și găsirea celui de-al o sutelea Nume Necunoscut al lui Dumnezeu, după cele nouăzeci și nouă cunoscute, ca și găsirea celui de-al o sutălea cântec din ”Divina Comedie”, cheie a întregului poem dantesc. În concluzie ”Profeția Papilor” este o invitație atât la găsirea ”Cvadaraturii Cercului”cât și a ”Cuvântului pierdut”, simboluri spațiale și temporale ale aceluiași lucru, reintegrare în centrul nostru și al lumii prin răspunsul adecvat la întrebarea pusă de ”Păzitorul pragului.”

În final obținem un triunghi cu vârful în sus înconjurat de un cerc precum inelul lui Saturn. Brahatma a văzut acest triunghi ca pe o piramidă  de lumină pe cer înconjurată la o treime  de vârful său cu un cerc fluidic. Inițiații Aghartei  socotesc acest inel ca reprezentând legea misterelor care oprește spre a dezvpălui neinițiaților tezaurele științei ascunse, deoarece ar împrumuta Răului puteri incomensurabile. Începând cu 1877 când a văzut Brahatma și asesorii lui acest inel  piramida se diviza succesiv până s-au format 12 fragmente  După ce a consultat Inteligențele cerești asupra sensului acestei divizări, s-a ajuns la concluzia că legea misterelor va fi abrogată succesiv.

Realitatea corespunde în linii generale cu tainele dezvăluite de această viziune. Întreaga operă a lui Rene Guenon este o ilustrare a abolirii treptate a legii misterului. 1877 este penultimul an al vieții Papei Pius IX primul din zodiacul final al Profeției papilor , având deviza Crux de Cruce.”

Vasile Lovinescu