Vasile Lovinescu

Vasile Lovinescu

”E legitim să aștepți în fiecare clipă un miracol, pentru că însăși clipa e un miracol. Sub aparența că aștepți un miracol, vrei în realitate să reintri în normal. Absurzi, himerici sunt cei care fac pact cu viața obișnuită, cu iluzia, cu nălucirea. Totul e să nu aștepți miracolul din afară; trebuie să-l pândești și să-l soliciți în tine însuți, fiindcă, chiar atunci când vin din afară, în realitate exteriorizează o minunăție lăuntrică. Fenomenul exterior e numai un semn, un simptom. Mai demult, îmi spuneam: toate întâmplările din basmetrebuie privite sub specie interioritatis, neavând altă realitate decât devenirea eroului ; sunt deci subiective. În fond,lucrul e adevărat, dar în fapt judecata trebuie să fie nuanțată. Miracolele din basm erau obiective, dar exteriorizau o minune subiectivă internă. Plasticitatea ambianței în vechile yuga o permiteau. Omul atunci în adevăr regenta planul de existență și orice gest, orice gând al lui, orice impuls volițional se transmiteau instantaneu întregului țesut, cum mișcările păianjenului fac să tremure imediat întreaga pânză.”

(Vasile Lovinescu, Jurnal alchimic)