recunoștință

recunoștință

 

 

”Numai nebunii și ignoranții

fac rău; numai Făcătorul de bine

nu face rău.”

 

 

un vis  mi se cuibărise

sub pleoape

și mă-ndemna să urmez

perla sărbătorii pașilor tăi:

am văzut labele strălucitoare

ale păunului

și penele-i răsfirate în soare

și am priceput  cât de mare-i valoarea

lumii de dincolo de curcubeul

aruncat pe ceața privirilor mele

ca o cupolă a dreptei călăuziri.

Cenaclu Literar: