reconciliere

reconciliere

 

 

 

şi-au încetat orele mersul lor poticnit...

din umbra stelei  de rouă

tu, înger al meu,

 neobosit,

vorbeşte-mi despre  visul 

din zori

în care respirau

năucitoare străluciri

iartă-ne, cerule,

purifică-ne,

spală-ne creierul  şi inima

cu laptele blând  al păcii.

Cenaclu Literar: