Sur-ren-der!

Sur-ren-der!

https://www.youtube.com/watch?v=1kTKa4jxHKI

 

 

sur-ren-der! sur-ren-der! sur-ren-der!

o mare tristețe durutul din piept îl apasă

și-o  sete cumplită mă arde în vintre  

sur-ren-der! sur-ren-der! sur-ren-der!

de jur împrejur

cerul, copacii  dansau fantomatic

din lumea căzută

monoton indigo retina rănește

chicoteli înfundate, suspine , șoapte

mă – nvăluie rece  în  noapte

alerg, alerg  prin hățișuri

liane, năvod cu frunze grețos lipicioase

îmi opresc răsuflarea.

sur-ren-der! sur-ren-der! sur-ren-der!

Iubirii eterne cad pradă.

 

Cenaclu Literar: