speranță

speranță

 

 

 

 

din vis

trezi-mă-voi, Doamne,

din greaua orbire a promiscuității

mă voi  ridica

 și mă voi preschimba

într-o limpede și uimită sferă

voi păși, apoi,

fără să mai simt greaua povară

a viselor moarte

îmi  voi dărui inima încremenită

unui zeu

cu ochii căzuți în uitare

mă voi prelinge înspre lumină

 și nimeni nu va vedea

 niciodată

răgazul pasului meu

din acel fantomatic vis.

 

Cenaclu Literar: