Brâncuși

Brâncuși

în clipele de răgaz

Brâncuși

netezea cu sufletul 

pietre de râu

apoi le dădea drumul

pe ape repezi de munte

oriunde mergea

lua cu sine tot Infinitul

și pentru că n-a cutezat

să-i închipuie un sfârșit

a înălțat o Coloană

un Omphalos

fără de care Cerul

s-ar fi năruit asupra noastră

și ne-ar fi strivit

Cenaclu Literar: