înger pasager

înger pasager

Icar a căzut

și a intrat de-a dreptul în pământ

Prometeu a căzut

și a luat cu sine vulturul și lanțurile

tu,

înger pasager,

expulzat dintr-un cer sinistru și pervers,

ai căzut pe propriu-ți suflet

și ți-ai călcat pe aripi

mergeai pe jos

ca Demonul lui Lermontov

tu,

mărețule, orgoliosule...

tu,

care te credeai sublimul, curatul

înfrânt de ura-ți lăuntrică

ai luat chipul lui Iuda

și ai redevenit om.

Cenaclu Literar: