Mongolia

Mongolia

 
 
 
de pe acoperișul lumii
cufundat în mine
ascult vântul sălbatic
măturând tăcutul podiș Gobi
acel vânt care aduce cu sine 
miros de cămile 
de cai sălbatici și mătase purpurie
de aspre buruieni arse 
preschimbate-n tămâie
călăreții rătăcitori pe întinsele podișuri
fiii vântului și ai nisipului
renasc plini de înțelepciune
umanitatea
acolo unde magii
au țesut păinjenișuri
în neagra Durga.

Cenaclu Literar: