Sur-ren-der!

Sur-ren-der!

 
 
sur-ren-der! sur-ren-der! sur-ren-der!
o mare tristețe durutul din piept îl apasă
și-o  sete cumplită mă arde în vintre  
sur-ren-der! sur-ren-der! sur-ren-der!
de jur împrejur 
cerul, copacii  dansau fantomatic
din lumea căzută
monoton indigo retina rănește
chicoteli înfundate, suspine , șoapte
mă – nvăluie rece  în  noapte 
alerg, alerg  prin hățișuri 
liane, năvod cu frunze grețos lipicioase 
îmi opresc răsuflarea.
sur-ren-der! sur-ren-der! sur-ren-der!
Iubirii eterne cad pradă.
 
 
 
 
 
 
 
 

Cenaclu Literar: