omul cu vise pe chip

omul cu vise pe chip

 
 
 
sub oceanul de gheață al nopții
stelele 
candele tremurânde lunecau
pe Osia de argint
în Nodul Nord
pe drumul vălurit al Lunii
am întâlnit omul 
venea spre mine
 dormind
sub gene prăsind păianjeni
ținea ochii  larg deschiși
 şi mergea 
adâncit în visele 
care lunecau peste fața lui
cum trec norii 
pe cerul senin
într-o dimineață de toamnă târzie
 
 
 
 

Cenaclu Literar: