ARENĂ

ARENĂ

ARENĂ

Ridic în văzduh degetul meu ascuţit
Ca o inscripţie frigiană

Ziua de ieri încolăcită pe primele bănci
Şi-a înălţat şi ea ţeasta argintie

"Cine e cel ce vrea să ucidă?"
"Soarele, îngropat până la gât în amiezi"

Numai fiara cea trează în trupul ei sigur
Aruncă în mine cu valuri de vin.

Cenaclu Literar: