ÎNDRĂGOSTIŢII DE MARE

ÎNDRĂGOSTIŢII DE MARE

ÎNDRĂGOSTIŢII DE MARE

Ei sunt cei care s-au lăsat
Purtaţi în ispită
Veşnic însufleţiţi
De-o atingere schimbătoare

Stâncile care curg
În nisipuri,
Luntrea care se desparte
De ape
Nu-i văd, nu-i ating

Dintre stele
Ei strigă soarele.

Şi-şi pun pe umeri
Haina lor de stradă
Cei care merg încet
De-a lungul ţărmului.

Cenaclu Literar: