Desen

Desen

Cînd noaptea ţîşnea de sub uşa mea
părul se lăsa lung, să curgă,
peste umerii nesomnului

trăiam un desen arcuit
pe umbrele lunii

râdeam
ascunsă în braţele tale
floare de mină
întindeam obrazul
să-l iei cu tine

sclipeam dintr-o singurătate,
să ţi-o ridici pe buze
să cînţi

 

 

Cenaclu Literar: