La prag, o cană...

La prag, o cană...

La prag, o cană
cu apă ne'ncepută -
bărbatul pe drum...

Cenaclu Literar: