Gabriel Iordan-DOROBANŢU

Fecioara din depărtări

 

Ce  tristă  e fecioara  şi câtă paloare!

Mă prind de coapsa ei de corn de lună

Cu ochii dilataţi în noian de  zare,

ea este raza  naşterii mele sub zodia bună.

 

Îi pipăi artera  de zbor şi de-albastru,

ce  tristă e  noaptea, ci-n zori e cuminte!

Se  zbate pentru doi   pulsul unui  astru

şi trage mugurii  sânului  spre-nainte.

 

Cenaclu Literar: 

Poemul femeii

Şi de iubirea-i taină şi tăcere
care duce-n suflet neştiutul gând,
femeia-i vioara care-ngână în durere
freamătul din rodul tainic şi rotund.O lacrimă deschisă spre departe
coboară-n noapte furtunile de spaimă,
dar pleoapa nopţii, trăgând oblon de moarte,
îi cere anii netrăiţi drept vamă.

Cenaclu Literar: 

Rugăciune către îngerul păzitor

Păzitorul meu din cerurile sfinte,

O smerită rugă zboară spre Părinte,

cu aripile frânte zboară spre Părinte.

 

Cerul e departe, zarea nesfârşită,

aripile-s frânte, vlaga mi-e sleită,

Tu  întinde mâna, vlaga mi-e sleită.

 

Puternicul uliu în jur se roteşte,

Ghearele-s cuţite, pliscu-i ca un cleşte,

Tu  întinde mâna, pliscu-i ca un cleşte.

 

Duhurile negre o vor prăbuşită,

Tu întinde mâna, ruga mea smerită

La Iisus s-ajungă, ruga mea smerită.

Cenaclu Literar: 

Alean

Ţi-s lacrimile izvoare de demult,
ţi-s gândurile dureri din neştiut –
trage cerul spre morminte
să plângă pe oseminte.

Ţi-e zâmbetul oţel de lună nouă
culcat pe-un pat de suflet şi de rouă –
mută nunta de cucoare
din drumul stelei căzătoare.

Se trezesc străbunii-n vise –
spre zori, porţile-s deschise…

Cenaclu Literar: 

Şi am păşit în Cercul interzis...

Şi am păşit în Cercul interzis
printr-un cuvânt secret şoptit de magi :
un zeu uitat de lume mi-a deschis,
zvonul străbunilor fremătând prin fagi.

Aici nu-i nimeni să te-ndrume,
rostirea ta devine treaptă,
un paznic, fără chip şi nume,
închide-n urma mea o poartă.

De nicăieri lumina nu răzbate,
doar magii scapără amnarul
şi bat la porţile-ncuiate
cu vraja lor, cercându-le hotarul.

Voi intra pe brânci în templul pătimirii
prin ochiul unei nopţi până la retină,
voi ciopli cu dalta amintirii
primului sărut deschis către lumină.

Cenaclu Literar: 

Sibila Eritreea

Mi-e fruntea pergament pe care timpul
îl scrie cu slove aspre de oracol,
şi ochii tăi logodiţi cu-Olimpul
le leagă cu înţelesuri de miracol.

Să nu citeşti nimic despre-ntristare,
nici despre gândurile din nopţi târzii,
citeşte despre flori şi despre soare
şi despre frunzele de toamna încă vii.

Citeşte despre noi până la idee,
despre drumul întors către paradis,
dar nu citi despre fructul tău, femeie,
care mă ispiti aşa cum fu scris.

Cenaclu Literar: 

Gândurile mi-s frunze înveşmântate-n ploi...

Gândurile mi-s frunze înveşmântate-n ploi
bătând în ferestre cu-obloane de pleope,
şi nimeni la geam, şi nimeni aproape --
distanţele de toamne-s netrecute-n noi.

Ce departe clipeşte cornul alb de lună,
ce departe de mugur este orice floare:
uneori valul mării se destramă-n spumă
şi lacrimile toamnei se-ntorc în izvoare.

Ce bine ca exişti dincolo de morminte --
mi-a fost oprită orice bucurie --,
dansez cu-nchipuirea care încă minte
până la solitara mea copilărie.

Cenaclu Literar: 

Eu sunt polenul din cuvinte

Eu sunt polenul din cuvinte
şi plâng în fiecare floare,
o lacrimă de-a ei mă doare
căci toate lacrimile-s sfinte.

Eu sunt polenul din cuvinte.

Eu sunt polenul din cuvinte,
peste câmpii vântul mă poartă
şi bat la fiecare-n poartă
şi plâng în ochiul tău fierbinte.

Eu sunt polenul din cuvinte.

Eu sunt polenul din cuvinte,
Hristos din slovă mă coboară
şi mă împrăştie prin ţară,
balsam pe rană să alinte.

Eu sunt polenul din cuvinte.

Cenaclu Literar: 

Ochii îmi sunt o turmă care paşte stele...

[[wysiwyg_imageupload:313:]]

Ochii îmi sunt o turmă care paşte stele *
la hotarul cerului, unde, prin altare,
luceferii ard sacru ca o lumânare,
din fire sfinţite se ţes în zori perdele.

La răscrucea de pleoape sună ghioceii,
se clatină lumina de lună şi se frânge,
din luncă se aude salcia cum plânge
când iarba se-nroşeşte şi behăie mieii.

Cenaclu Literar: 

Pages

Subscribe to RSS - Gabriel Iordan-DOROBANŢU