Linişte de-o clipă...

Linişte de-o clipă...

Linişte de-o clipă -
un nor loveşte luna
fără zgomot.

Cenaclu Literar: