Nicio speranţă...

Nicio speranţă...

Nicio speranţă -
pescăruşul măsoară
din nou faleza.

Cenaclu Literar: